درباره ما

آیا خروج علیه حاکم از دیدگاه اهل سنت و وهابیت مشروعیت دارد؟
کد سؤال: ۱۰۱۲۰حکومت و حاکمان
تعداد بازدید: ۸۶۲
آیا خروج علیه حاکم از دیدگاه اهل سنت و وهابیت مشروعیت دارد؟

بسم الله الرحمن الرحيم

حكم خروج بر حاكم از ديدگاه اهل سنت

براي دانلود فايل pdf روي آدرس ذيل كليك كنيد

valiasr-aj/file/document/image_user_vasaeq_khoroj_hakem.pdf

فهرست مطالب

حكم خروج بر حاكم از ديدگاه اهل سنت

فهرست مطالب

مقدمه:

بخش اول: خروج بر حاكم در گفتار پيامبر (ص) در منابع اهل سنت

دسته اول؛ دوري از حاكم و جماعت مساوي با مردن جاهلي

روايت اول:

روايت دوم:

روايت سوم:

دسته دوم: مخالفت با حاكم و جماعت، مساوي است با خروج از اسلام

طريق اول: ابوذر غفاري از رسول خدا (ص)

طريق دوم: روايت ابو درداء از رسول خدا (ص)

دسته سوم: مخالفت با سلطان، موجب شكاف در دين

دسته چهارم: خارج شدگان از بيعت حاكم، در قيامت حجتي ندارند

روايت اول؛ نافع از عبد الله بن عمر:

روايت دوم: زيد بن اسلم از عبد الله بن عمر

روايت سوم؛ از عامر بن ربيعه از پدرش:

روايت چهارم از حذيفه:

دسته پنجم؛ عدم جواز قتال با حاكم در صورت اقامه نماز و روزه

روايت اول؛ از عوف بن مالك

روايت دوم؛ از ام سلمه:

روايت سوم؛ از ابو سعيد خدري:

روايت چهارم؛ از عقبة بن عامر:

دسته ششم؛ وجوب اطاعت از حاكمان به صورت مطلق

الف: از اميران خود اطاعت كنيد به هر قيمتي كه باشد

ب: اطاعت از اميران شيطان صفت نيز واجب است

ج: اطاعت از حاكمان ظالم واجب است

د: اطاعت حاكمان اطاعت خدا و معصيت آنها معصيت خداوند است

دسته هفتم؛ جايگاه حاكم در نظام هستي

روايت اول؛ حاكمان سپر بلا هستند:

روايت دوم؛ حاكم سايه خداوند است او را فحش ندهيد

روايت سوم؛ خداوند، گرامي دارنده حاكم را در قيامت مورد اكرام قرار مي دهد:

دسته هشتم: آثار وضعي مخالفت با حاكم در دنيا و آخرت

۱. خداوند خروج گنندگان بر حاكم را در دنيا ذليل مي كند:

۲. خروج گنندگان بر امام، بدون سؤال وارد دوزخ مي شوند:

۳. خروج گنندگان بر حاكم نزد خدا در قيامت ارزشي ندارند

دسته نهم؛ همراهي شيطان با مخالفان حاكم و جماعت

دسته دهم؛ كشتن شورشگران، حكم نهائي

روايت اول

روايت دوم:

روايت سوم:

روايت چهارم:

بخش دوم: ديدگاه برخي از پيامبران و صحابه در باره خروج بر حاكم

۱. زكرياي نبي (ع): اسقاط حاكمي كه خدا به وي مهلت داده است ممكن نيست

۲. حضرت علي (ع): اسقاط حاكمي كه خدا به وي مهلت داده است ممكن نيست

۲. عمر بن خطاب:

الف: حتي اگر حاكم دينت را نقص كرد، صبر كن و خروج نكن

ب: اطاعت از حاكم دستگيره محكم اسلام است

۳. ابن مسعود: زوال حكومت همانند كوه استوار ممكن نيست

بخش سوم: نظر فقهاء و متكلمين اهل سنت در مورد شورش بر عليه حاكم

۱. احمد بن حنبل: دست از اطاعت نكشيد

۲. ابن بطال قرطبي مالكي: خروج بر ائمه جور جايز نيست

۳. انصاري قرطبي: به نظر اكثر، صبر بر اطاعت از پيشواي جائر، سزوار است

۴. نووي: به اجماع مسلمانان خروج بر حاكم، جايز نيست حتي اگر فاسق و فاجر باشند

۵. ابن عبد البر: صبر بر ظلم حاكم جائر بهتر از خروج عليه او است

۶. ابن تيميه:

الف: اهل علم و دين و فضيلت، خروج بر حاكم را جايز نمي دانند:

ب: هر كس مطيع حاكم نباشد به مرگ جاهليت مي ميرد:

ج: مذهب اهل سنت عدم جواز خروج بر حكام است اگر چه ظالم باشند

۷. ابن حجر عسقلاني: خروج گذشتگان بر حاكم ظالم، قبل از اجماع بر حرمت آن بوده است:

۸. مناوي: دعا كردن براي سلطان جائر، جايز است

نفرين كردن ظالمان جايز نيست؛ چون حاكم جائر، عدالت خداوند در زمين است

۹. لالكائي: جنگ و خروج بر حاكم، بدعت است

۱۰. بربهاري: جنگ با حاكم اگرچه ظالم باشد جايز نيست

۱۲. محمد بن عبد الوهاب: خروج از جماعت بر اساس آيات و روايات حرام است

۱۳. ابن عثيمين: اگر خروج بر حاكم كافر موجب فساد اكبر شود جايز نيست

۱۴. صالح فوزان: اگر قدرت نباشد، نبايد با حاكم كافر جنگيد !

۱۵. بن باز: اگر خروج بر حاكم كافر موجب فساد اكبر شود جايز نيست

۱۶. الباني: خروج بر حاكم كافر جايز نيست

۱۷. مقبل بن هادي: خروج بر حاكم جايز نيست؛ حتي اگر كافر باشد

۱۸. ابو الوليد الباجي: ظلم و جور سلطان، بهتر از فتنه است

۱۹. رحيباني: اجماع بر حرمت خروج بر حاكم جائر منعقد است

نتيجه

مقدمه:

از ديدگاه پيروان مكتب اهل بيت عليهم اسلام، امامت و خلافت، امري است الهي و شرعي كه انتخاب آن تنها در حيطه اختيارات خداوند است و بس؛ اما ديگر مذاهب اسلامي اعتقاد دارند كه امامت و خلافت امري عرفي و دنيوي است و انتخاب خليفه را با روش هاي مختلفي؛ از جمله انتخاب مردم، انتخاب اهل حل و عقد، وصيت خليفه قبلي، كودتا عليه خليفه قبل با زور و شمشير و... ممكن مي دانند.

اما جالب است كه آنان با وجود چنين باوري، در عين حال فتوا داده اند كه خروج عليه حاكم ـ به هر صورتي كه به قدرت رسيده باشد ـ حرام است؛ حتي اگر آن حاكم فاسق، ظالم و بي دين و كافر باشد. حتي اگر به شما دستوري بدهند كه بر خلاف حكم قرآن، سنت و خليفه قبلي باشد.

پيروان اين مكتب، براي اثبات اين حكم باطل، رواياتي را نيز از رسول خدا صلي الله عليه وآله نقل كرده و بر اساس آن فتوا داده اند.

اين روايات و فتوا باعث شده است كه فرهنگ ظلم پذيري در ميان پيروان مكتب سقيفه نهادينه شده و همواره در طول تاريخ آنان در برابر ظلم حاكمان ستم گر سر خم نموده و در برابر انحرافات ريز و درشت آنان سكوت اختيار كنند.

اما شيعيان با تأسي از سيد الشهداء عليه السلام فرهنگي را پذيرفته اند كه هرگز سر تسليم در برابر ظالمان و ستم گران فرود نياورده اند و مبارزه با ظلم و ستم جزئي از عقيدهء آنان به حساب مي آيد.

شيعه، مذهبي است كه بناي ظلم ستيزي دارد و حاضر نيست با ظلم و استبداد حتي لحظه اي هم روحيه آشتي پذيري داشته باشد؛ زيرا شعار رهبر شيعيان «كونا للظالم خصماً و للمظلوم عونا» بوده و فرياد زده است كه:

إنّي لا اري الموت الا سعادة و لاالحياة مع الظالمين الا برما.

اين فرمان امام حسين عليه السلام است كه روحيه ظلم ستيزي و زير بار ظلم نرفتن را در شيعيان تقويت كرده است و از آن ها مردمي ساخته است كه هيچ گاه با ظالمان هم سفره نمي شوند و زير بار زور گويي نمي روند.

اما چرا پيروان مكتب سقيفه همواره با حاكمان و جباران همسفره بوده اند و هيچگاه با آن ها مشكلي نداشته اند؟

ما در اين مقاله ريشه هاي اين نوع نگرش و تفكر در سه بخش بررسي كرده ايم.

بخش اول: خروج بر حاكم در گفتار پيامبر (ص) در منابع اهل سنت

روايات فراواني در صحيح ترين منابع اهل تسنن وجود دارد كه بر طبق آن ها رسول خدا صلي الله عليه وآله مسلمانان را از خروج عليه حاكم برحذر داشته و حتي خروج كننده را كافر و مستحق آتش جهنم خوانده است.

اين روايات از نظر دلالت و متن به دسته هاي مختلف تقسيم مي شود كه ما هر دسته را همراه با روايات آن نقل خواهيم كرد.

دسته اول؛ دوري از حاكم و جماعت مساوي با مردن جاهلي

دسته اول از روايات با اين مضمون آمده است كه رسول خدا صلي الله عليه وآله فرموده، كساني كه از حاكم و سلطان فاصله بگيرد و از جماعت جدا شود و با اين وضعيت از دنيا برود، به مرگ جاهلي از دنيا رفته است.

اين مطلب با عبارت گوناگون در كلام حضرت بيان شده است كه در ذيل به چند نمونه از آن اشاره مي كنيم.

روايت اول:

طبق نقل صحيح بخاري، اطاعت از حاكم و خليفه به اندازه اي مهم و ضروري است كه هركس صبر و شكيبائي را كنار بگذارد و يك وجب از حاكم دور شود، به مرگ جاهلي مي ميرد:

۶۶۴۵ حدثنا مُسَدَّدٌ عن عبد الْوَارِثِ عن الْجَعْدِ عن أبي رَجَاءٍ عن بن عَبَّاسٍ عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: من كَرِهَ من أَمِيرِهِ شيئا فَلْيَصْبِرْ فإنه من خَرَجَ من السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.

ابن عباس مي گويد: رسول خدا صلي الله عليه وسلم فرمود: كسي كه از حاكمش آزرده شده باشد، بايد صبر كند. به درستي كه هر كس از سلطانش به اندازه يك وجب دور شود، به مرگ جاهلي از دنيا رفته است.

البخاري الجعفي، ابوعبدالله محمد بن إسماعيل (متوفاي۲۵۶هـ)، صحيح البخاري، ج۶، ص۲۵۸۸، تحقيق: د. مصطفي ديب البغا، ناشر: دار ابن كثير، اليمامة - بيروت، الطبعة: الثالثة، ۱۴۰۷ - ۱۹۸۷.

طبق اين روايت، تمام مردم وظيفه دارند كه همواره در خدمت سلطان باشند. اگر سلطان به آن ها ظلمي كرد كه آن ها را رنجيده خاطر مي كند، بايد صبر و شكيبائي پيشه كنند و اگر چنين نكنند و از سلطان دور شوند و بميرند، به مرگ جاهلي مرده اند !!!

روايت دوم:

و بازهم بخاري در روايت ديگري نقل كرده است كه اگر كسي يك وجب از جماعت دور شود و بميرد، به مرگ جاهلي مرده است

۶۶۴۶ حدثنا أبو النُّعْمَانِ حدثنا حَمَّادُ بن زَيْدٍ عن الْجَعْدِ أبي عُثْمَانَ حدثني أبو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ قال سمعت بن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عن النبي (ص) قال: من رَأَي من أَمِيرِهِ شيئا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عليه فإنه من فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ إلا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.

عطاردي مي گويد: از ابن عباس شنيدم كه رسول خدا صلي الله عليه و سلم فرمود: هر كس از حاكمش چيزي (گفتار يا كردار) ناخوشايندي ببيند، بايد برآن شكيبا باشد. به درستي كه هر كس از جماعت به اندازه يك وجب فاصله گيرد و در آن هنگام بميرد، به مرگ جاهليت مرده است.

البخاري الجعفي، ابوعبدالله محمد بن إسماعيل (متوفاي۲۵۶هـ)، صحيح البخاري، ج۶، ص۲۵۸۸، تحقيق: د. مصطفي ديب البغا، ناشر: دار ابن كثير، اليمامة - بيروت، الطبعة: الثالثة، ۱۴۰۷ - ۱۹۸۷.

سخن ابن أثير جزري در شرح اين روايت:

ابن اثير جزري متوفاي سال ۵۴۴ در شرح حديث «من فارق الجماعه...» مي نويسد:

معناه كل جماعة عقدت عقدا يوافق الكتاب والسنة، فلا يجوز لأحد أن يفارقهم في ذلك العقد، فإن خالفهم فيه استحق الوعيد.

معناي روايت آن اين است كه اگر جماعتي پيماني ببندند كه موافق كتاب و سنت باشد، براي احدي جايز نيست كه از آن جدا شود و اگر مخالفت نمايد، شايسته همان وعيدي است كه در روايت آمده.

ابن أثير الجزري، المبارك بن محمد ابن الأثير (متوفاي۵۴۴هـ)، معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول، ج۴، ص۶۹، طبق برنامه الجامع الكبير.

روايت سوم:

مسلم نيشابوري در صحيح خود هر دو روايت بخاري را در يك روايت جمع كرده است:

حدثنا شَيْبَانُ بن فَرُّوخَ حدثنا جَرِيرٌ يَعْنِي بن حَازِمٍ حدثنا غَيْلَانُ بن جَرِيرٍ عن أبي قَيْسِ بن رِيَاحٍ عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبي صلي الله عليه وسلم أَنَّهُ قال من خَرَجَ من الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً...

ابو هريره مي گويد: رسول خدا صلي الله عليه وسلم فرمود: كسي از اطاعت [حاكم] خارج شود و از جماعت جدا شود و در آن حال بميرد، به مرگ جاهليت مرده است [مسلمان نمرده است]...

النيسابوري القشيري، ابوالحسين مسلم بن الحجاج (متوفاي۲۶۱هـ)، صحيح مسلم، ج۳، ص۱۴۷۶، ح۱۸۴۸، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، ناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت.

دسته دوم: مخالفت با حاكم و جماعت، مساوي است با خروج از اسلام

دسته ديگر از روايات بيانگر اين مطلب هستند كه هر كسي در مقابل حاكم زمانش ايستادگي كند و بناي مخالفت با او را داشته باشد، از اسلام خارج شده و حبل المتين اسلام را از گردنش دور انداخته است.

اين روايات از چند طريق نقل شده است:

طريق اول: ابوذر غفاري از رسول خدا (ص)

ابوذر غفاري صحابه راستين رسول خدا صلي الله عليه وآله نقل كرده است:

۲۱۶۰۱ حدثنا عبد اللَّهِ حدثني أبي ثنا يحيي بن آدَمَ ثنا زُهَيْرٌ عن مُطَرِّفِ بن طَرِيفٍ عن أبي الْجَهْمِ عن خَالِدِ بن وُهْبَانَ عن أبي ذَرٍّ قال قال رسول اللَّهِ صلي الله عليه وسلم من فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْراً خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلاَمِ من عُنُقِهِ.

ابو ذر مي گويد: رسول خدا صلي الله عليه وسلم فرمود: كسي كه از جماعت به اندازه يك وجب جدا شود، ريشته اسلام را از گردنش كنده است.

الشيباني، ابوعبد الله أحمد بن حنبل (متوفاي۲۴۱هـ)، مسند أحمد بن حنبل، ج۵، ص۱۸۰، ناشر: مؤسسة قرطبة - مصر.

همين روايت در مستدرك حاكم آمده و در پايان تصريح كرده است كه اين روايت شرايط بخاري و مسلم را دارد:

۴۰۲ تابعه جرير بن عبد الحميد الضبي عن مطرف عن خالد بن وهبان عن أبي ذر قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من خالف جماعة المسلمين شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه.

خالد بن وهبان لم يجرح في رواياته وهو تابعي معروف إلا أن الشيخين لم يخرجاه وقد روي هذا المتن عن عبد الله بن عمر بإسناد صحيح علي شرطهما.

الحاكم النيسابوري، ابو عبدالله محمد بن عبدالله (متوفاي۴۰۵ هـ)، المستدرك علي الصحيحين، ج۱، ص۲۰۳، تحقيق: مصطفي عبد القادر عطا، ناشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: الأولي، ۱۴۱۱هـ - ۱۹۹۰.

شمس الدين ذهبي نيز در تخليص المستدرك نظر حاكم را تأييد كرده و گفته:

علي شرطهما.

الباني نيز اين روايت را در كتاب «ظلال الجنة» صحيح دانسته است:

۸۹۲ - ( صحيح )

ثنا وهب بن بقية ثنا خالد بن عبدالله عن مطرف عن أبي الجهم عن خالد بن وهبان عن أبي ذر قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عتقه.

وفيه عن ابن عمر وأبي هريرة وأبي الدرداء وحارث الأشعري وعامر بن ربيعة عن النبي عليه السلام.

ظلال الجنة - (ج ۲ / ص ۱۳۴)

روايت ابو ذر، با سند ديگر نيز اين گونه در منابع اهل سنت آمده است:

۲۱۴۹۸ حدثنا عبد اللَّهِ حدثني أبي ثنا يَزِيدُ وَمُحَمَّدُ بن يَزِيدَ قَالاَ ثنا الْعَوَّامُ قال مُحَمَّدٌ عَنِ الْقَاسِمِ وقال يَزِيدُ في حَدِيثِهِ حدثني الْقَاسِمُ بن عَوْفٍ الشيباني عن رَجُلٍ قال كنا قد حَمَلْنَا لأبي ذَرٍّ شَيْئاً نُرِيدُ أَنْ نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ فَأَتَيْنَا الرَّبَذَةَ فَسَأَلْنَا عنه فلم نَجِدْهُ قِيلَ اسْتَأْذَنَ في الْحَجِّ فَأُذِنَ له فَأَتَيْنَاهُ بِالْبَلْدَةِ وَهِيَ مِنًي فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ إِذْ قِيلَ له ان عُثْمَانَ صلي أَرْبَعاً فَاشْتَدَّ ذلك علي أبي ذَرٍّ وقال قَوْلاً شَدِيداً وقال صَلَّيْتُ مع رسول اللَّهِ صلي الله عليه وسلم فَصَلَّي رَكْعَتَيْنِ وصليت مع أبي بَكْرٍ وَعُمَرَ ثُمَّ قام أبو ذَرٍّ فَصَلَّي أَرْبَعاً فَقِيلَ له عِبْتَ علي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ شَيْئاً ثُمَّ صَنَعْتَ قال الْخِلاَفُ أَشَدُّ ان رَسُولَ اللَّهِ صلي الله عليه وسلم خَطَبَنَا فقال انه كَائِنٌ بعدي سُلْطَانٌ فَلاَ تُذِلُّوهُ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُذِلَّهُ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلاَمِ من عُنُقِهِ وَلَيْسَ بِمَقْبُولٍ منه تَوْبَةٌ حتي يَسُدَّ ثُلْمَتَهُ التي ثَلَمَ...

قاسم بن عوف از شخصي نقل مي كند كه ما براي ابوذر مي خواستيم چيزي ببريم و در ربذه به او تحويل دهيم. به آنجا آمديم سراغش را گرفتيم گفتند: او درخواست زيارت خانه خدا را كرده بود و برايش اجازه دادند. ما هم به دنبال او در مني رفتيم كه در آنجا گفته شد عثمان نماز را چهار ركعتي خوانده است و اين امر بر ابوذر گران آمد و سخن درشتي به زبان آورد و گفت: ما با رسول خدا و ابوبكر و عمر در اين جا دو ركعت نماز خوانديم.

سپس ابوذر ايستاد و چهار ركعت نماز به جاي آورد. براي ابوذر گفته شد تو بر امير مؤمنان عيب گرفتي؛ اما خودت چهار ركعت خواندي؟ ابوذر گفت: اختلاف شديد اين است كه با فرمايش رسول خدا مخالفت شود كه ايشان براي ما خطبه خواند و فرمود: بعد از من سلطان و حاكمي مي آيد، پس او را ذليل نكنيد و كسي كه بخواهد او را ذليل كند، از ملت اسلام خارج مي شود و توبه اش قبول نمي شود تا اين كه آن شكافي را كه وارد شده پر كند.

الشيباني، ابوعبد الله أحمد بن حنبل (متوفاي۲۴۱هـ)، مسند أحمد بن حنبل، ج۵، ص ۱۶۵، ناشر: مؤسسة قرطبة - مصر.

طبق اين روايت، جناب ابوذر با اين كه مي دانست كار عثمان يك بدعت بزرگ است؛ اما خودش نيز نماز را در حال سفر چهار ركعت خواند تا مخالفتي با حاكم و خليفه نكرده باشد.

البته ما يقين داريم كه اين روايت دروغ آشكاري است؛ زيرا ممكن نيست كه ابوذر با دستور خدا و پيامبرش مخالفت كرده باشد. ادامه روايت از ساخته هاي بني اميه براي اثبات مشروعيت بدعت هاي خليفه سوم است.

معناي لغوي «ربقة»:

از آنجايي كه در تعبير روايات فوق، كلمه «ربقة» آمده بود خواستيم معناي لغوي اين واژه بيان كنيم.

الربقة في الأصل: عروة في حبل تجعل في عنق البهيمة أو يدها تمسكها، فاستعارها للإسلام، يعني ما يشد المسلم به نفسه من عري الإسلام أي حدوده وأحكامه وأوامره ونواهيه.

ربقه به معناي ريسماني است كه به گردن و يا پاي حيوان انداخته مي شود تا او را از فرار كردن نگهدارد. اين معنا براي اسلام استعاره گرفته شده است؛ يعني ربقه در اسلام همان چيزي است كه يك مسلمان به واسطه آن خود را مي بندد و آن عبارت از حدود، احكام، اوامر و نواهي اسلامي است.

الأفريقي المصري، جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور (متوفاي۷۱۱هـ)، لسان العرب، ج۱۰، ص۱۱۳، ناشر: دار صادر - بيروت، الطبعة: الأولي.

در روايت فوق نيز «ربقه» به همين معناي لغوي است؛ يعني كسي كه از جماعت جدا شود و بناي مخالفت بگذارد، اين ريسمان اسلامي را از گردن خود دور انداخته و خود را از حدود اسلام به دور ساخته است.

طريق دوم: روايت ابو درداء از رسول خدا (ص)

ابن أبي عاصم همين روايت را از ابو دراء با سند ذيل نقل كرده است:

۱۰۵۰ ثنا محمد بن عوف ثنا عبد الحميد بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن سالم عن عمر بن يزيد النصري عن ثميل الأشعري وكان صاحب أبي الدرداء أن أبا الدرداء قال قام فينا رسول الله صلي الله عليه وسلم مخبرا فقال إن الجنة لا تحل لعاص إنه من لقي الله عز وجل وهو ناكث بيعته لقيه وهو أجذم ومن خرج من الطاعة شبرا متعمدا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه...

ثميل اشعري مي گويد: ابو درداء گفت: رسول خدا صلي الله عليه وسلم در ميان ما ايستاد و براي ما خبر داد همانا بهشت براي كسي كه عصيان مي كند حلال نيست، كسي كه بيعتي را نقض كند، خداوند را در حالي كه دستش بريده است، ملاقات مي كند (كنايه از اين كه حجتي در دست ندارد) و كسي كه از فرمان سلطان عمدا خارج شود، به تحقيق ريسمان اسلام را از گردنش بيرون كرده است....

الشيباني، عمرو بن أبي عاصم الضحاك (متوفاي۲۸۷هـ)، السنة، ج۲، ص۵۰۰، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، ناشر: المكتب الإسلامي - بيروت، الطبعة: الأولي، ۱۴۰۰هـ.

دسته سوم: مخالفت با سلطان، موجب شكاف در دين

دسته ديگر از روايات، بيان مي كند كه رسول خدا صلي الله عليه وآله در باره حاكمان بعد از خود سفارشات ويژه اي داشته و تصريح مي كند هر شخصي كه بخواهد در مقابل سلطان و حاكم بايستد، گويا شكاف و رخنه اي در دين ايجاد كرده است.

ابن ابي عاصم شيباني اين روايت را از ابوذر غفاري با اين سند معتبر نقل كرده است:

۱۰۷۹ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْبَزَّارِ ، حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ ، عَنِ ابْنِ حَلْبَسٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، قَالَ: لَمَّا خَرَجَ أَبُو ذَرٍّ إِلَي الرَّبَذَةِ، لَقِيَهُ رَكْبٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، فَقَالُوا: يَا أَبَا ذَرٍّ، قَدْ بَلَغَنَا الَّذِي صُنِعَ بِكَ، فَاعْقِدْ لِوَاءً يَأْتِكَ رِجَالٌ مَا شِئْتَ، قَالَ: مَهْلا يَا أَهْلَ الإِسْلامِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " سَيَكُونُ بَعْدِي سُلْطَانٌ فَأَعْزِرُوهُ، مَنِ الْتَمَسَ ذُلَّهُ ثَغَرَ ثُغْرَةً فِي الإِسْلامِ، وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ تَوْبَةٌ حَتَّي يُعِيدَهَا كَمَا كَانَت.

معاويه مي گويد: هنگامي كه ابوذر به ربذه تبعيد شد، كارواني از اهل عراق او را ديد به او گفتند: اي ابوذر خبر آنچه انجام داده اي به ما رسيده است، بيا پرچمي را بلند كن مرداني دورت جمع مي شود آنگاه هر كاري بخواهي انجام مي دهي. ابوذر گفت: صبر كنيد اي مسلمانان؛ زيرا من از رسول خدا صلي الله عليه وسلم شنيدم كه فرمود: به زودي بعد از من حاكمي مي آيد؛ پس او را عزيز داريد، هر شخصي كه بخواهد او را ذليل كند، گويا شكافي در دين ايجاد كرده است و توبه اي از او پذيرفته نمي شود مگر اين كه عزت سلطان را همانند قبل، بر گرداند.

الشيباني، عمرو بن أبي عاصم الضحاك (متوفاي۲۸۷هـ)، السنة، ج۲، ص۵۱۳، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، ناشر: المكتب الإسلامي - بيروت، الطبعة: الأولي، ۱۴۰۰هـ.

الباني نيز اين روايت را تصحيح كرده است:

۱۰۷۹ - ( صحيح )

حدثنا الحسن بن البزار حدثنا أبو توبة ثنا محمد بن مهاجر عن ابن حلبس عن معاوية بن أبي سفيان قال لما خرج أبو ذر إلي الزبدة لقيه ركب من أهل العراق فقالوا يا أبا ذر قد بلغنا الذي صنع بك فاعقد لواء يأتيك رجال ما شئت قال مهلا يا أهل الإسلام فإني سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول سيكون بعدي سلطان فاعزوه من التمس ذله ثغر ثغرة في الإسلام ولم يقبل منه توبة حتي يعيدها كما كانت.

ظلال الجنة - (ج ۲ / ص ۲۶۱)

دسته چهارم: خارج شدگان از بيعت حاكم، در قيامت حجتي ندارند

در بخشي از روايات آمده است، كساني كه از بيعت يك حاكم و امامي خارج مي شوند و در برابر وي اطاعت نمي كنند، در روز قيامت دست خالي و بدون حجت محشور خواهند شد.

اين مضمون از طريق راويان متعدد نقل شده است:

روايت اول؛ نافع از عبد الله بن عمر:

عبد الله بن عمر، براي اثبات مشروعيت خلافت يزيد با او بيعت كرد و در زماني كه مردم مدينه عليه يزيد قيام كرده بودند، روايتي را به رسول خدا صلي الله عليه وآله نسبت مي دهد كه بر طبق آن هر كس بر حاكماني همانند يزيد خروج كند، در قيامت حجتي نخواهند داشت و به مرگ جاهلي از دنيا مي رود.

مسلم نيشابوري در صحيح خود مي نويسد:

۱۸۵۱ حدثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بن مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حدثنا أبي حدثنا عَاصِمٌ وهو بن مُحَمَّدِ بن زَيْدٍ عن زَيْدِ بن مُحَمَّدٍ عن نَافِعٍ قال جاء عبد اللَّهِ بن عُمَرَ إلي عبد اللَّهِ بن مُطِيعٍ حين كان من أَمْرِ الْحَرَّةِ ما كان زَمَنَ يَزِيدَ بن مُعَاوِيَةَ فقال اطْرَحُوا لِأَبِي عبد الرحمن وِسَادَةً فقال إني لم آتِكَ لِأَجْلِسَ أَتَيْتُكَ لِأُحَدِّثَكَ حَدِيثًا سمعت رَسُولَ اللَّهِ صلي الله عليه وسلم يَقُولُهُ سمعت رَسُولَ اللَّهِ صلي الله عليه وسلم يقول من خَلَعَ يَدًا من طَاعَةٍ لَقِيَ اللَّهَ يوم الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ له وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ في عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.

عبد الله بن عمر به سوي عبد الله بن مطيع آمد؛ همان زماني كه واقعه حره در زمان يزيد اتفاق افتاد. عبد الله بن مطيع گفت: براي ابو عبد الرحمن بالش بگذاريد تا تكيه بگذاريد. ابن عمر گفت: من نيامده ام تا بنشينم؛ آمده ام تا اين كه سخني را كه از رسول خدا صلي الله عليه وسلم شنيدم بيان كنم. حضرت فرمود: كسي كه دست از اطاعت حاكمي بردارد، روز قيامت بدون حجت و دستاويز خداوند را ملاقات مي كند و كسي كه بدون بيعت بميرد همانند مرگ جاهليت مرده است.

النيسابوري القشيري، ابوالحسين مسلم بن الحجاج (متوفاي۲۶۱هـ)، صحيح مسلم، ج۳، ص۱۴۷۸، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، ناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت.

روايت دوم: زيد بن اسلم از عبد الله بن عمر

ابو داود طيالسي در مسند خود همين روايت را از زيد بن اسلم از پر عمر نقل كرده است:

۱۹۱۳ حدثنا أبو داود قال حدثنا خارجة بن مصعب عن زيد بن اسلم عن بن عمر قال سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول من مات بغير امام مات ميتة جاهلية ومن نزع يدا من طاعة جاء يوم القيامة لا حجة له.

ابن عمر مي گويد: از رسول خدا صلي الله عليه وسلم شنيدم كه فرمود: هر كسي بدون امام بميرد، به مرگ جاهلي مرده است و هر كسي كه دست از اطاعت (حاكم يا امام) بردارد، روز قيامت بدون حجت محشور مي شود.

الطيالسي البصري، سليمان بن داوود ابوداوود الفارسي (متوفاي۲۰۴هـ)، مسند أبي داوود الطيالسي، ج۱، ص۲۵۹، ناشر: دار المعرفة - بيروت.

ابو نعيم اصفهاني در كتاب «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء»، بعد از نقل روايت ابن عمر، به صحت آن تصريح كرده و در حقيقت پذيرفته است كه اگر كسي بر حاكماني همانند يزيد خروج كند، به مرگ جاهلي مرده و در قيامت حجتي نخواهد داشت:

حدثنا عبدالله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا خارجة بن مصعب عن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله تعالي عنه قال سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول من مات بغير إمام فقد مات ميتة جاهلية ومن نزع يده من طاعة جاء يوم القيامة لا حجة له. هذا حديث صحيح ثابت.

الأصبهاني، ابونعيم أحمد بن عبد الله (متوفاي۴۳۰هـ)، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، ج ۳، ص ۲۲۴، ناشر: دار الكتاب العربي - بيروت، الطبعة: الرابعة، ۱۴۰۵هـ.

روايت سوم؛ از عامر بن ربيعه از پدرش:

عبد الرزاق صنعاني در كتاب «المصنف» مي نويسد:

۳۷۷۹ عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عاصم بن عبيد الله بن عاصم قال أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال إنه ستكون أمراء بعدي يصلون الصلاة لوقتها ويؤخرون عن وقتها فصلوها معهم فإن صلوها لوقتها وصليتموها معهم فلكم ولهم وإن أخروها عن وقتها فصليتموها معهم فلكم وعليهم من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية ومن نكث العهد فمات ناكثا لعهده جاء يوم القيامة لا حجة له.

عبد الله بن عامر از پدرش عامر نقل كرده است كه رسول خدا صلي الله عليه وآله فرموده: همانا به زودي بعد از من اميراني مي آيند كه نمازشان را سر وقت و با تأخير مي خوانند اگر سر وقت خواندند با آنها نماز خوانديد به نفع شما است و اگر با تأخير با آنها نماز خوانديد به نفع شما و بر ضرر آنها است. كسي كه از جماعت دور شود همانند مرگ دوران جاهليت مرده است و كسي كه پيماني را بشكند و بميرد، روز قيامت بدون حجت محشور مي شود.

الصنعاني، أبو بكر عبد الرزاق بن همام (متوفاي۲۱۱هـ)، المصنف، ج ۲، ص۳۷۹، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، دار النشر: المكتب الإسلامي - بيروت، الطبعة: الثانية ۱۴۰۳

طبق نقل احمد بن حنبل در مسند، تعبير ديگر در روايت عبد الله بن ربيعه اين است:

۱۵۷۳۴ حدثنا عبد اللَّهِ حدثني أبي ثنا أبو النَّضْرِ وحسن قلا ثنا شَرِيكٌ عن عَاصِمِ بن عُبَيْدِ اللَّهِ عن عبد اللَّهِ بن عَامِرٍ يعني بن رَبِيعَةَ عن أبيه قال قال رسول اللَّهِ صلي الله عليه وسلم من مَاتَ وَلَيْسَتْ عليه طَاعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً فَإِنْ خَلَعَهَا من بَعْدِ عَقْدِهَا في عُنُقِهِ لقي اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَي وَلَيْسَتْ له حُجَّةٌ...

رسول خدا صلي الله عليه وآله فرمود: كسي كه بميرد و بر گردن او اطاعتي از حاكمي نباشد، همانند مرگ دوران جاهليت مرده است، پس اگر كسي بيعت را پس از بيعت كردن بشكند، خداوند را بدون حجت ملاقات مي كند.

الشيباني، ابوعبد الله أحمد بن حنبل (متوفاي۲۴۱هـ)، مسند أحمد بن حنبل، ج۳، ص۴۴۶، ناشر: مؤسسة قرطبة - مصر.

تصحيح سند روايت عامر بن ربيعة:

مقدسي حنبلي در كتاب «الأحاديث المختارة»، بعد از نقل روايت عامر بن ربيعه، سند آن را حسن مي داند:

النضر وحسين قالا ثنا شريك عن عاصم بن عبيدالله عن عبدالله بن عامر يعني ابن ربيعة عن أبيه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم (من مات وليست عليه طاعة مات ميتة جاهلية وإن خلعها من بعد عقدها في عنقه لقي الله عز وجل ليست له حجة... إسناده حسن.

المقدسي الحنبلي، ابوعبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد (متوفاي۶۴۳هـ)، الأحاديث المختارة، ج ۸، ص ۱۹۸، تحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، ناشر: مكتبة النهضة الحديثة - مكة المكرمة، الطبعة: الأولي، ۱۴۱۰هـ.

طبق اين روايت، حاكم حتي اگر به نماز بي توجه باشند و دستورات خداوند را سبك بشمارد، واجب الإطاعه است و كسي حق مخالفت با او را ندارد و واجب است مردم نيز نماز خود را به تأخير بيندازند تا مبادا به قباي حاكم بربخورد و او را رنجيده خاطر نمايد.

روايت چهارم از حذيفه:

در روايت ديگر، به نكته اي مهم ديگري اشاره شده است و آن اين كه اگر كسي بخواهد خليفه خود را عوض كند، نزد خدا حجتي ندارد تا چه رسد به كسي كه عليه خليفه زمان خود شورش كند و يا از بيعتش بيرون رود.

حاكم نيشابوري در المستدرك علي الصحيحين از رسول خدا صلي الله عليه و آله روايت كرده است:

۴۵۶۱ الشيباني ثنا حامد بن أبي حامد المقرئ ثنا إسحاق بن سليمان الرازي سمعت كثيرا أبا النضر يقول سمعت ربعي بن حراش يقول انطلقت إلي حذيفة بالمدائن ليالي سار الناس إلي عثمان فقال يا بني ما فعل قومك قال عن أي حالهم تسأل قال من خرج منهم إلي هذا الرجل فسميت له رجلا ممن خرج فقال سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول من فارق الجماعة واستبدل الإمارة لقي الله ولا حجة له عنده.

از ربعي روايت شده كه پيش حذيفه رفتم در شبهايي كه مردم مي خواستند بر عثمان [خروج كنند] حذيفه گفت: اي پسرم ! قوم تو چه كار كردند؟ گفتم: از چه حال شان سؤال مي كني؟ گفت: چه كسي از آنها بر عليه اين مرد خروج كرده اند ؟ نام مردي از آنها را بردم. حذيفه گفت: از رسول خدا صلي الله عليه و آله شنيدم كه فرمود: هر كس از جماعت مسلمانان جدا شود و امير خود را عوض كند خدا را در حالي ملاقات مي كند كه [بر اين كارش] حجتي ندارد.

الحاكم النيسابوري، ابو عبدالله محمد بن عبدالله (متوفاي۴۰۵ هـ)، المستدرك علي الصحيحين، ج۳، ص۱۱۲، تحقيق: مصطفي عبد القادر عطا، ناشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: الأولي، ۱۴۱۱هـ - ۱۹۹۰

دسته پنجم؛ عدم جواز قتال با حاكم در صورت اقامه نماز و روزه

دسته ديگر از روايات، معيار ديگري را براي عدم خروج بر حاكم به دست مي دهد و آن بر پا داشتن نماز توسط حاكم است؛ يعني تا زماني كه حاكم نماز مي خواند، خروج بر او جايز نيست، هر چند از وي هزاران معصيت خدا و افعال قبيح ديگري سر زند.

روايت اول؛ از عوف بن مالك

مسلم نيشابوري آورده است:

۱۸۵۵ حدثنا دَاوُدُ بن رُشَيْدٍ حدثنا الْوَلِيدُ يَعْنِي بن مُسْلِمٍ حدثنا عبد الرحمن بن يَزِيدَ بن جَابِرٍ أخبرني مولي بَنِي فَزَارَةَ وهو رُزَيْقُ بن حَيَّانَ أَنَّهُ سمع مُسْلِمَ بن قَرَظَةَ بن عَمِّ عَوْفِ بن مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ يقول سمعت عَوْفَ بن مَالِكٍ الْأَشْجَعِيَّ يقول سمعت رَسُولَ اللَّهِ صلي الله عليه وسلم يقول خِيَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَتُصَلُّونَ عليهم وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ قالوا قُلْنَا يا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذلك قال لَا ما أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ لَا ما أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ ألا من وَلِيَ عليه وَالٍ فَرَآهُ يَأْتِي شيئا من مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلْيَكْرَهْ ما يَأْتِي من مَعْصِيَةِ اللَّهِ ولا يَنْزِعَنَّ يَدًا من طَاعَةٍ...

عوف بن مالك اشجعي مي گويد: از رسول خدا صلي الله عليه وآله شنيدم كه فرمود: بهترين پيشوايان شما كساني هستند كه شما آنها را دوست داريد و آنها نيز شما را دوست دارند، شما بر آنها دورود مي فرستيد و آنها بر شما درود مي فرستند. و بدترين پيشوايان شما كساني هستند كه شما آنها را دشمن مي داريد و آنها شما را دشمن مي دارد، شما آنها را لعن مي كنيد و آنها نيز شما را لعن مي كنند. عرض كرديم اي رسول خدا ! آيا ما در اين زمان آنها را رها نكنيم و يا با آنها وارد جنگ نشويم؟ حضرت فرمود: نه، تا زماني كه آنها در ميان شما نماز را بر پا مي دارند. آگاه باشيد اگر حاكمي بر شخص ولايت پيدا كرد و از او معصيت خدا را ديد، فقط از ارتكاب آن چيز ناخوشايندي خود را اعلام كند اما دست از اطاعت او بر ندارد.

النيسابوري القشيري، ابوالحسين مسلم بن الحجاج (متوفاي۲۶۱هـ)، صحيح مسلم، ج ۳، ص ۱۴۸۲، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، ناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت.

روايت عوف بن مالك، در صحيح مسلم با عبارت ديگر نيز نقل شده است:

۱۸۵۵ حدثنا إسحاق بن إبراهيم الْحَنْظَلِيُّ أخبرنا عِيسَي بن يُونُسَ حدثنا الْأَوْزَاعِيُّ عن يَزِيدَ بن يَزِيدَ بن جَابِرٍ عن رُزَيْقِ بن حَيَّانَ عن مُسْلِمِ بن قَرَظَةَ عن عَوْفِ بن مَالِكٍ عن رسول اللَّهِ صلي الله عليه وسلم قال خِيَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عليهم وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ قِيلَ يا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ فقال لَا ما أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ وإذا رَأَيْتُمْ من وُلَاتِكُمْ شيئا تَكْرَهُونَهُ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ ولا تَنْزِعُوا يَدًا من طَاعَةٍ.

صحيح مسلم، ج۳، ص۱۴۸۱

روايت دوم؛ از ام سلمه:

مسلم نيشابوري از ام سلمه نيز شبيه روايت اول را نقل كرده است:

۱۸۵۴ حدثنا هَدَّابُ بن خَالِدٍ الْأَزْدِيُّ حدثنا هَمَّامُ بن يحيي حدثنا قَتَادَةُ عن الْحَسَنِ عن ضَبَّةَ بن مِحْصَنٍ عن أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلي الله عليه وسلم قال سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ وَلَكِنْ من رضي وَتَابَعَ قالوا أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ قال لَا ما صَلَّوْا.

ام سلمه مي گويد: رسول خدا صلي الله عليه وسلم فرمود: به زودي پيشوايان و حاكماني خواهند آمد كه برخي از شما آن ها را مي شناسيد و برخي نمي شناسيد، هر كس آن ها را شناخت از آن ها برائت مي جويد و هر كس كه نشناخت سالم مي ماند (عيبي بر او نيست)؛ اما واي به حال كسي كه به كارهاي آن ها راضي باشند و تبعيت كند (در گناه آنان شريك است). گفتند: آيا با آن ها بجنگيم؟ فرمود: خير تا زماني كه نماز مي خوانند.

صحيح مسلم، ج ۳، ص۱۴۸۰

اين روايت هم در صحيح مسلم آمده است و طبيعتا نزد علماي اهل سنت صحيح است و نياز به بر رسي سندي ندارد. از اين رواست كه ترمذي بعد از نقل روايت مي نويسد:

قال أبو عِيسَي هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

الترمذي السلمي، ابوعيسي محمد بن عيسي (متوفاي ۲۷۹هـ)، سنن الترمذي، ج ۴، ص ۵۲۹، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون، ناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت.

روايت سوم؛ از ابو سعيد خدري:

احمد بن حنبل در كتاب «مسند»، روايت ديگري را به همين مضمون از ابو سعيد خدري نقل كرده است:

۱۱۲۴۹ حدثنا عبد اللَّهِ حدثني أبي ثنا عبد الصَّمَدِ ثنا أبي وَعَفَّانُ قالا ثنا عبد الْوَارِثِ ثنا محمد بن جُحَادَةَ حدثني الْوَلِيدُ عن عبد اللَّهِ البهي عن أبي سَعِيدٍ الخدري قال قال رسول اللَّهِ صلي الله عليه وسلم تَكُونُ أُمَرَاءُ تَلِينُ لهم الْجُلُودُ وَتَطْمَئِنُّ إِلَيْهِمُ الْقُلُوبُ وَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ تَشْمَئِزُّ مِنْهُمُ الْقُلُوبُ وَتَقْشَعِرُّ مِنْهُمُ الْجُلُودُ قالوا أَفَلاَ نَقْتُلُهُمْ قال لاَ ما أَقَامُوا الصَّلاَةَ.

در آينده اميراني خواهند آمند كه با آن ها نرم برخورد مي كنيد و به آن ها اطمينان داريد و نيز اميراني خواهند آمد كه از آن ها متنفر هستيد و با آن ها به سختي برخورد مي كنيد. گفتند: آيا با آن ها بجنگيم؟ فرمود: خير تا زماني كه نماز مي خوانند.

الشيباني، ابوعبد الله أحمد بن حنبل (متوفاي۲۴۱هـ)، مسند أحمد بن حنبل، ج ۳، ص ۲۸، ناشر: مؤسسة قرطبة - مصر.

روايت چهارم؛ از عقبة بن عامر:

در روايتي كه عقبه بن عامر از رسول خدا صلي الله عليه وآله نقل كرده، آمده است كه معيار عدم خروج عليه حاكم، بر پا داشتن نماز و روزه گرفتن است:

۸۰۸ حدثنا محمد بن يحيي بن مِنْدَهٍ الأَصْبَهَانِيُّ ثنا أبو كُرَيْبٍ ثنا بَكْرُ بن يُونُسَ بن بُكَيْرٍ عن مُوسَي بن عَلِيٍّ عن أبيه عن عُقْبَةَ بن عَامِرٍ قال قال رسول اللَّهِ صلي اللَّهُ عليه وسلم أَلا أُخْبِرُكُمْ بِخِيَارِ عُمَّالِكُمْ وَشِرَارِهِمْ قالوا بَلَي يا رَسُولَ اللَّهِ قال فإن خِيَارَهُمْ لَكُمْ من تُحِبُّونَهُ وَيُحِبُّكُمْ وَتَدْعُونَ اللَّهَ لهم وَيَدْعُونَ اللَّهَ لَكُمْ وَشِرَارُهُمْ شِرَارُهُمْ لَكُمْ من تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَدْعُونَ اللَّهَ عليهم وَيَدْعُونَ اللَّهَ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا أَفَلا نُقَاتِلُهُمْ يا رَسُولَ اللَّهِ قال لا ادعوهم(دعوهم) ما صَامُوا وَصَلَّوْا.

عقبة بن عامر مي گويد: رسول خدا صلي الله عليه وآله فرمود: آيا از بهترين كار گذاران و بدترين آنه به شما خبر ندهم؟ گفتند: بلي اي رسول خدا!

حضرت فرمود: بهترين آنها كساني هستند كه شما او را دوست داريد و او شمار دوست دارد، شما نزد خدا براي او دعا مي كنيد و او هم براي شما دعا مي كند. بدترين آنها براي شما كساني هستند كه شما آنها را دشمن مي داريد و آنها نيز شما را دشمن ميدارد، شما در حق آنان دعاي بد مي كنيد و آنها نيز در حق شما. گفتند: آيا ما با آنها نجنگيم اي رسول خدا ! حضرت فرمود: نه، آنها را رها كنيد تا هنگامي كه روزه مي گيرند و نماز مي خوانند.

الطبراني، ابوالقاسم سليمان بن أحمد بن أيوب (متوفاي۳۶۰هـ)، المعجم الكبير، ج ۱۷، ص۲۹۳، تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي، ناشر: مكتبة الزهراء - الموصل، الطبعة: الثانية، ۱۴۰۴هـ - ۱۹۸۳م.

هيثمي بعد از نقل روايت در باره سند آن مي نويسد:

رواه الطبراني في الكبير والأوسط بنحوه وفيه بكر بن يونس وثقه أحمد العجلي وضعفه البخاري وابو زرعة وبقية رجاله رجال الصحيح.

در سند اين روايت بكر بن يونس وجود دارد كه احمد عجلي او را توثيق كرده اما بخاري و ابو زرعه تضعيف كرده اند، ساير روات آن راويان صحيح بخاري هستند.

الهيثمي، ابوالحسن علي بن أبي بكر (متوفاي۸۰۷ هـ)، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج ۵، ص ۲۲۴، ناشر: دار الريان للتراث/ دار الكتاب العربي - القاهرة، بيروت - ۱۴۰۷هـ.

دسته ششم؛ وجوب اطاعت از حاكمان به صورت مطلق

يك دسته از روايات، بيانگر اين مطلب هستند كه رسول خدا صلي الله عليه وآله فرموده: شما در برابر حاكمي كه زمام امور مردم را به دست گرفته، بايد مطيع و فرمانبردار باشيد؛ هرچند شما را به انجام كارهايي دستور دهند كه من آن را از جانب خداوند نياورده باشم و از جمله دستورات دين نباشد.

الف: از اميران خود اطاعت كنيد به هر قيمتي كه باشد

اين مضمون از چند طريق نقل شده است:

۱. روايت ابي المقدام:

طبراني در معجم الكبير نقل كرده است كه رسول خدا فرموده از حاكمان خود اطاعت كنيد هر طوري كه باشند:

۶۵۸ حدثنا عَمْرُو بن إِسْحَاقَ بن زِبْرِيقٍ الْحِمْصِيُّ ثنا أبي ح وَحَدَّثَنَا عُمَارَةُ بن وَثِيمَةَ الْمِصْرِيُّ وَعَبْدُ الرحمن بن مُعَاوِيَةَ الْعُتْبِيُّ قَالا ثنا إِسْحَاقُ بن إبراهيم بن زِبْرِيقٍ الْحِمْصِيُّ ثنا عَمْرُو بن الْحَارِثِ عن عبد اللَّهِ بن سَالِمٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ حدثني الْفُضَيْلُ بن فَضَالَةَ أن حَبِيبَ بن عُبَيْدٍ حدثه أن الْمِقْدَامَ حَدَّثَهُمْ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلي اللَّهُ عليه وسلم قال أَطِيعُوا أُمَرَاءَكُمْ مَهْمَا كان فَإِنْ أَمَرُوكُمْ بِشَيْءٍ مِمَّا جِئْتُكُمْ بِهِ فَإِنَّهُمْ يُؤْجَرُونَ عليه وَتُؤْجَرُونَ بِطَاعَتِهِمْ وَإِنْ أَمَرُوكُمْ بِشَيْءٍ مِمَّا لم آتِكُمْ بِهِ فإنه عليهم وَأَنْتُمْ منه بَرَاءٌ ذلك بِأَنَّكُمْ إذا لَقِيتُمُ اللَّهَ قُلْتُمْ رَبَّنَا لا ظُلْمَ فيقول لا ظُلْمَ فَتَقُولُونَ رَبَّنَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رُسُلا فَأَطَعْنَاهُمْ بِإِذْنِكَ وَاسْتَخْلَفْتَ عَلَيْنَا خُلَفَاءَ فَأَطَعْنَاهُمْ بِإِذْنِكَ وَأَمَّرْتَ عَلَيْنَا أُمَرَاءَ فَأَطَعْنَاهُمْ لك فيقول صَدَقْتُمْ هو عليهم وَأَنْتُمْ منه بَرَاءٌ.

رسول خدا صلي الله عليه وسلم فرمود: اميران و حاكمان خود را اطاعت كنيد هر طوري كه باشند؛ اگر آنان شما را به كارهايي كه من آورده ام دستور دادند، هم آنها پاداش مي برند و هم شما به خاطر اطاعت از آنها. و اگر به كارهاي امر كردند كه من آن را نياورده ام، گناه آن به گردن آنهاست و شما بريء الذمه هستيد. هنگامي كه شما خداوند را ملاقات كنيد مي گوييد: خدايا به ما ظلم نشود؛ ندا مي رسد كه ظلمي در كار نيست. شما مي گوييد: خدايا رسولان را فرستادي ما به اذن شما اطاعت كرديم و براي ما خلفايي گماردي آنان را نيز به اذن تو اطاعت كرديم و بر ما اميراني را امارت دادي پس به خاطر تو آنان را اطاعت كرديم. گفته مي شود: راست گفتيد، گناه آن اعمال به گردن آنها است و شما از آن مبرا هستيد.

الطبراني، ابوالقاسم سليمان بن أحمد بن أيوب (متوفاي۳۶۰هـ)، المعجم الكبير، ج ۲۰، ص ۲۷۸، تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي، ناشر: مكتبة الزهراء - الموصل، الطبعة: الثانية، ۱۴۰۴هـ - ۱۹۸۳م.

هيثمي در باره سند اين روايت مي نويسد:

رواه الطبراني وفيه إسحاق بن إبراهيم بن زبريق وثقه أبو حاتم وضعفه النسائي وبقية رجاله ثقات.

اين روايت را طبراني نقل كرده كه در آن اسحاق بن ابراهيم وجود دارد، ابو حاتم او را توثيق كرده ولي نسائي تضعيف كرده است و بقيه رجالش موثق هستند.

الهيثمي، ابوالحسن علي بن أبي بكر (متوفاي۸۰۷ هـ)، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج ۵، ص ۲۱۹، ناشر: دار الريان للتراث/ دار الكتاب العربي - القاهرة، بيروت - ۱۴۰۷هـ.

۲. روايت ابو هريره:

ابن حبان روايت ديگري را در كتابش از طريق ابو هريره نقل كرده كه رسول خد در اين روايت نيز دستور به اطاعت مطلق از حاكمان داده است:

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَي حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ أَنَّ سُهَيْلَ بْنَ ذَكْوَانَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلي الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ آمُرُكُمْ بِثَلاثٍ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ ثَلاثٍ آمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَتَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَتَفَرَّقُوا وَتُطِيعُوا لِمَنْ وَلاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ وَإِِضَاعَةِ الْمَالِ.

به نقل ابو هريره رسول خدا صلي الله عليه وسلم فرمود: شما را به سه چيز امر مي كنم و از سه چيز نهي مي كنم. دستور مي دهم كه خداوند را عبادت كنيد و به او شرك نكنيد و به ريسمان الهي همگي چنگ بزنيد و پراكنده نشويد. و كسي را كه خداوند ولي شما قرار داده است اطاعت كنيد.....

التميمي البستي، محمد بن حبان بن أحمد ابوحاتم (متوفاي۳۵۴ هـ)، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، ج۱۰، ص ۴۲۳، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، ناشر:مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة: الثانية، ۱۴۱۴هـ ـ ۱۹۹۳م.

ابو نعيم اصفهاني در كتاب «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء»، اين روايت را نقل كرده و در پايان مي گويد: اين روايت، ثابت و مشهور است:

حدثنا أبو عمرو بن حمدان ثنا الحسن بن سفيان ثنا حرملة ثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه عن سهيل بن ذكوان أن أبان حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال إن الله أمركم بثلاث ونهاكم عن ثلاث أمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وتسمعوا وتطيعوا لمن ولاه الله عز وجل أمركم... ثابت مشهور من حديث سهيل لم يروه عن بكير إلا عمرو.

الأصبهاني، ابونعيم أحمد بن عبد الله (متوفاي۴۳۰هـ)، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، ج۸، ص۳۲۹، ناشر: دار الكتاب العربي - بيروت، الطبعة: الرابعة، ۱۴۰۵هـ.

۳. عرباض بن سارية:

بيهقي در كتاب «شعب الإيمان»، از رسول خدا صلي الله عليه وآله نقل كرده است كه از حاكمان امر تان اطاعت كنيد هرچند آنها يك عبد حبشي باشد:

۷۵۱۵ أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيي بن عبد الجبار السكري ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا عباس بن عبد الله الترقفي نا محمد بن المبارك نا معاوية بن يحيي أبو مطيع نا بجير بن سعد عن خالد بن معدان عن العرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله صلي الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب قال قائل كأن هذه موعظة مودع فما تأمرنا قال عليكم بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمركم وإن كان عبدا حبشيا ألا وسيري من بقي منكم بعدي اختلافا كثيرا فمن أدرك ذاك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء المهديين عضوا عليها بالنواجذ إياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة...

رسول خدا صلي الله عليه وسلم ما را موعظه بليغ فرمود به گونه اي كه چشمها گريان و دلها از آن ترسان شد. شخصي گفت: اي رسول خدا ! اين موعظه شما موعظه وداع گونه است، چه دستوري مي فرماييد؟ فرمود: بر شما باد كه از كسي كه خداوند او را متولي امر شما كرده است اطاعت كنيد و سخنش را بشنويد هرچند او عبد حبشي باشد.

آگاه باشيد افرادي از شما كه باقي مي مانند بعد از من اختلاف بسياري را مي بينند؛ پس كسي كه اين زمان را درك كنند به سنت من و سنت خلفاي هدايت شده تمسك نمايند....

البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسي ابوبكر (متوفاي۴۵۸هـ) شعب الإيمان، ج ۶، ص۶۷، تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول، ناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولي، ۱۴۱۰هـ.

ابن قيم جوزيه در كتاب «إعلام الموقعين عن رب العالمين»، بعد از نقل روايت در باره سند آن، مي نويسد:

وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ إسْنَادُهُ لَا بَأْسَ بِهِ.

اين روايت، حسن است و سندش مشكلي ندارد.

الزرعي الدمشقي الحنبلي، شمس الدين ابوعبد الله محمد بن أبي بكر أيوب (مشهور به ابن القيم الجوزية ) (متوفاي۷۵۱هـ)، إعلام الموقعين عن رب العالمين، ج ۴، ص۱۴۰،تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، ناشر: دار الجيل - بيروت - ۱۹۷۳.

محمد بن عبد الوهاب در كتاب «مبحث الاجتهاد والخلاف»، نيز اين روايت را حسن دانسته است:

ما رواه الترمذي من حديث العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلي الله عليه وسلم موعظة بليغة، ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا ؟ فقال: ' عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي ' الحديث، وهذا حديث حسن، إسناده لا بأس به،

محمد بن عبد الوهاب (متوفاي ۱۲۰۶ هـ)، مبحث الاجتهاد والخلاف، ج ۱، ص ۲۵، تحقيق: الشيخ عبد الرحمن بن محمد السّدحان والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، دار النشر: مطابع الرياض - الرياض الطبعة: الأولي، طبق برنامه الجامع الكبير

ب: اطاعت از اميران شيطان صفت نيز واجب است

مسلم بن حجاج نيشابوري از رسول خدا روايتي را در كتابش آورده كه حتي در مقابل حكام شيطان صفت نيز بايد مطيع و فرمانبردار بود، هر چند اين حاكمان، شما را بزند و مال و اموال شما را غصب كند:

۱۸۴۷ وحدثني محمد بن سَهْلِ بن عَسْكَرٍ التَّمِيمِيُّ حدثنا يحيي بن حَسَّانَ ح وحدثنا عبد اللَّهِ بن عبد الرحمن الدَّارِمِيُّ أخبرنا يحيي وهو بن حَسَّانَ حدثنا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي بن سَلَّامٍ حدثنا زَيْدُ بن سَلَّامٍ عن أبي سَلَّامٍ قال قال حُذَيْفَةُ بن الْيَمَانِ قلت يا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كنا بِشَرٍّ فَجَاءَ الله بِخَيْرٍ فَنَحْنُ فيه فَهَلْ من وَرَاءِ هذا الْخَيْرِ شَرٌّ قال نعم قلت هل وَرَاءَ ذلك الشَّرِّ خَيْرٌ قال نعم قلت فَهَلْ وَرَاءَ ذلك الْخَيْرِ شَرٌّ قال نعم قلت كَيْفَ قال يَكُونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ ولا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ في جُثْمَانِ إِنْسٍ قال قلت كَيْفَ أَصْنَعُ يا رَسُولَ اللَّهِ إن أَدْرَكْتُ ذلك قال تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ.

حذيفه بن يمان مي گويد: به رسول خدا صلي الله عليه و آله عرض كردم ما در راه شر [و گمراهي جاهليت] بوديم خداوند براي ما خير [و نيكي اسلام ] آورد آيا پشت اين خير، شري به ما مي رسد فرمودند: آري، عرض كردم آيا بعد از آن شر، خيري هم هست؟ فرمودند: آري، عرض كردم چگونه، فرمودند: بعد از من اماماني خواهند بود كه به هدايت رهنمون نمي كنند و به سنت من عمل عمل نمي كنند و در بين آنان مرداني هستند كه قلوبشان قلبهاي شيطان است و جسمشان جسم آدم، عرض كردم وظيفه ما در اين هنگام چيست؟ فرمودند: فرمانبردار و مطيع امير باش و سخنش را بشنو اگرچه تو را بزند و اموالت را بگيرد فرمانبردار و مطيع باش.

النيسابوري القشيري، ابوالحسين مسلم بن الحجاج (متوفاي۲۶۱هـ)، صحيح مسلم، ج۳، ص۱۴۷۶، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، ناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت.

ج: اطاعت از حاكمان ظالم واجب است

در روايت صحيح مسلم آمده است كه رسول خدا صلي الله عليه وآله فرمود: از حاكماني كه حقوق مردم را پايمال كند و در حق آنان ظلم روا دارند نيز اطاعت كنيد و سخنان شان را بشنويد:

۱۸۴۶ حدثنا محمد بن الْمُثَنَّي وَمُحَمَّدُ بن بَشَّارٍ قالا حدثنا محمد بن جَعْفَرٍ حدثنا شُعْبَةُ عن سِمَاكِ بن حَرْبٍ عن عَلْقَمَةَ بن وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ عن أبيه قال سَأَلَ سَلَمَةُ بن يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صلي الله عليه وسلم فقال يا نَبِيَّ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إن قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا فما تَأْمُرُنَا فَأَعْرَضَ عنه ثُمَّ سَأَلَهُ فَأَعْرَضَ عنه ثُمَّ سَأَلَهُ في الثَّانِيَةِ أو في الثَّالِثَةِ فَجَذَبَهُ الْأَشْعَثُ بن قَيْسٍ وقال اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عليهم ما حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ ما حُمِّلْتُمْ

سلمه بن يزيد جعفي مي گويد: از رسول خدا سؤال كردم: اي پيامبر! اگر اميراني بر ما حاكم شدند كه حق خودشان را از ما بگيرند، ولي حقي را كه ما مي خواهيم، به ما ندهند، تكليف ما چيست؟ پيامبر رويش را برگرداند و اعتناء نكرد. باز سؤال كردم و پيامبر اعتنايي نكرد. باز سؤال خود را تكرار كردم، در اين حال اشعث بن قيس او را به طرفي كشيد كه ديگر سخن نگويد. در اين حال رسول خدا فرمود: بشنويد و اطاعت كنيد؛ زيرا وظيفه آنان بر عهده خود آنهاست و شما هم تكليف خودتان را داريد

النيسابوري القشيري، ابوالحسين مسلم بن الحجاج (متوفاي۲۶۱هـ)، صحيح مسلم، ج ۳، ص ۱۴۷۴، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، ناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت.

مضمون اين روايت، در روايت فوق هم آمده است كه فرمود:

تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ.

و هردو روايت هم در صحيح مسلم، صحيح ترين كتابهاي اهل سنت آمده است.

د: اطاعت حاكمان اطاعت خدا و معصيت آنها معصيت خداوند است

باتوجه به روايات فوق، كه حتي اطاعت از حاكمان ستمگر و شيطان صفت را براي امت اسلام توصيه مي كند و واجب دانسته است، در برخي روايات ديگر آمده است كه اطاعت از حاكم، اطاعت از خداوند است.

متن روايت را طبراني اين گونه نقل كرده است:

۹۳۶ حدثنا الْحَسَنُ بن عَلِيٍّ الْمَعْمَرِيُّ ثنا أَيُّوبَ بن مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ الرَّقِّيُّ ثنا هَارُونُ بن مُعَاوِيَةَ ثنا محمد بن أبي قَيْسٍ عن سُلَيْمَانَ بن حَبِيبٍ الْمُحَارِبِيُّ عن عَامِرِ بن لُدَيْنٍ عن أبي لَيْلَي الأَشْعَرِيِّ قال قال رسول اللَّهِ صلي اللَّهُ عليه وسلم تَمَسَّكُوا بِطَاعَةِ أَئِمَّتِكُمْ وَلا تُخَالِفُوهُمْ فإن طَاعَتَهُمْ طَاعَةُ اللَّهِ وَإِنَّ مَعْصِيتَهُمْ مَعْصِيَةُ اللَّهِ فإن اللَّهَ بَعَثَنِي أَدْعُو إلي سَبِيلِهِ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ فَمَنْ خَلَفَنِي في ذلك فَهُوَ مِنِّي وأنا منه.

ابو ليلي اشعري مي گويد: رسول خدا صلي الله عليه وسلم فرمود: از پيشوايانتان اطاعت كنيد و با آنها مخالفت ننماييد؛ زيرا اطاعت از آنها اطاعت از خداوند است و نافرماني از آنها نافرماني از خداوند است؛ چرا كه خداوند مرا فرستاده تا مردم را به سوي خدا از طريق حكمت و موعظه نيكو فراخوانم؛ پس اگر كسي در اين جهت جانشين من باشد، او از من است و من از او هستم.

الطبراني، ابوالقاسم سليمان بن أحمد بن أيوب (متوفاي۳۶۰هـ)، المعجم الكبير، ج۲۲، ص۳۷۴، تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي، ناشر: مكتبة الزهراء - الموصل، الطبعة: الثانية، ۱۴۰۴هـ - ۱۹۸۳م.

با نظر داشت اين نكته كه در اين روايت اطاعت از «ائمه» به صورت مطلق آمده و شامل پيشوايان عادل و ستمگر و شيطان صفت هم مي شود، اين نتيجه به دست مي آيد كه اطاعت از هرگونه پيشوا و حاكم، اطاعت خداوند محسوب مي شود و نافرماني از آنها نافرماني از خداوند است.

دسته هفتم؛ جايگاه حاكم در نظام هستي

دسته ديگر از رواياتي كه در باره حاكم آمده، جايگاه و موقعيت او را در نظام هستي بيان مي كنند:

روايت اول؛ حاكمان سپر بلا هستند:

طبراني در كتاب «المعجم الكبير»، از عمر بن خطاب روايت كرده است:

۷۵۱۵ حدثنا عَمْرُو بن إِسْحَاقَ بن إبراهيم بن زِبْرِيقٍ الْحِمْصِيُّ ثنا محمد بن إِسْمَاعِيلَ بن عَيَّاشٍ حدثني أبي عن ضَمْضَمَ بن زُرْعَةَ عن شُرَيْحِ بن عُبَيْدٍ أخبرني جُبَيْرُ بن نُفَيْرٍ وكَثِيرُ بن مُرَّةَ وعَمْرُو بن الأَسْوَدِ وَالْمِقْدَامُ بن مَعَدِي كَرِبَ وأبو أمامة أَنَّ رَجُلا أتي رَسُولَ اللَّهِ صلي اللَّهُ عليه وَسَلَّمْ فقال يا رَسُولَ اللَّهِ أَمَّا هذا الأَمْرُ إِلا في قَوْمِكَ قال بَلَي قال فَوَصِّهِمْ بنا فقال لِقُرَيْشٍ إني أُحَذِّرُكُمِ اللَّهَ أَنْ تَشُقُّوا علي أُمَّتِي من بَعْدِي ثُمَّ قال لِلنَّاسِ سَيَكُونُ من بَعْدِي أُمَرَاءُ فَأَدُّوا إِلَيْهِمْ طَاعَتَهُمْ فإن الأَمِيرَ مِثْلُ الْمِجَنِّ يُتَّقَي بِهِ فَإِنْ صَلَحُوا وتقوا (واتقوا) وَأَمَرُوكُمْ بِخَيْرٍ فَلَكُمْ وَلَهُمْ وَإِنْ أَسَاؤُوا وَأَمَرُوكُمْ فَعَلَيْهِمْ وَأَنْتُمْ منهم براءة (براء) وَإِنَّ الأَمْرَ إذا ابْتَغَي الرِّيبَةَ في أَفْسَدَهُمْ.

مردي خدمت رسول خدا صلي الله عليه وسلم آمد و گفت اي رسول خدا ! آيا امر جانشيني و خلافت در ميان قومت هست؟ فرمود: بلي، عرض كرد: پس در باره آنها براي توصيه كن. رسول خدا فرمود: اين امر مال قريش است، همانا من به شما هشدار مي دهم از اين كه بعد از من در ميان امت من اختلاف كنيد.پس از آن براي مردم فرمود: بعد از من به زودي اميراني ميايند؛ از آنان اطاعت كنيد؛ چرا كه امير همانند سپري است كه انسان را نگهميدارد. اگر آنها صالح و با تقوا بودند و شما را به خوبي ها دستور دادند به نفع شما و آنها است. و اگر بد بودند و به شما دستور دادند بر ضرر آنها است و شما گناهي نداريد....

الطبراني، ابوالقاسم سليمان بن أحمد بن أيوب (متوفاي۳۶۰هـ)، المعجم الكبير، ج ۸، ص ۱۰۸، تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي، ناشر: مكتبة الزهراء - الموصل، الطبعة: الثانية، ۱۴۰۴هـ - ۱۹۸۳م.

روايت دوم؛ حاكم سايه خداوند است او را فحش ندهيد

در روايت ديگر، حاكم از موقعيت ويژه برخوردار است به گونه اي كه او را سايه خداوند دانسته است؛ از اين رو، دشنام دادن و فحش دادن به او جايز نيست.

۱. روايت حذيفه:

روايت اول از حذيفه است كه آن را ابو نعيم اصفهاني در كتاب «فضلية العادلين» نقل كرده است:

۴۱ ثنا أحمد بن عبيد الله بن محمود ثنا عبد الله بن وهب الدينوري ثنا عيسي بن يونس الرملي ثنا يحيي بن عيسي عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن الحكم بن عيينة عن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن حذيفة بن اليمان قال لا تسبوا السلطان فإنه ظل الله في الأرض به يقيم الله الحق ويظهر الدين وبه يرفع الله الظلم ويهلك الفاسقين.

حذيفه بن يمان مي گويد: به حاكم فحش ندهيد؛ چرا كه حاكم سايه خدا در روي زمين است، به واسطه حاكم خداوند حق را برپا مي دارد، دين را ظاهر مي سازد، ظلم را برطرف و فاسقان را هلاك مي گرداند.

الأصبهاني، أبو نعيم (متوفاي۴۳۰ هـ)، فضيلة العادلين، ج۱، ص۱۵۶، دار النشر: طبق برنامه الجامع الكبير.

۲. روايت ابو عبيده جراح:

اين روايت در كتاب «السنة» ابن ابي عاصم با اين سند روايت كرده است:

۱۰۱۳ ثنا عبدالله بن شبيب ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا ابن أبي فديك أن موسي ابن يعقوب أخبره عن عبد الأعلي بن موسي بن عبدالله بن قيس بن مخرمة أن إسماعيل بن رافع يحدثه عن بن أسلم عن أبيه قال قال لي أبو عبيدة أشهد لسمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول لا تسبوا السلطان فإنه ظل الله في الأرض.

ابو عبيده جراح مي گويد: شهادت مي دهم كه از رسول خدا صلي الله عليه وسلم شنيدم كه فرمود: به حاكم فحش ندهيد؛ چرا كه حاكم سايه خداوند در روي زمين است.

الشيباني، عمرو بن أبي عاصم الضحاك (متوفاي۲۸۷هـ)، السنة، ج۲، ص۴۸۷، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، ناشر: المكتب الإسلامي - بيروت، الطبعة: الأولي، ۱۴۰۰هـ.

قضاعي در كتاب «مسند الشهاب»، و بيهقي در كتب «شعب الايمان» نيز روايت ابو عبيده جراح را آورده اند با اين تفاوت كه قضاعي آن را با عبارت «فانه فيء الله في ارضه» آورده است:

۹۲۲ أخبرنا هبة الله بن إبراهيم الخولاني أبنا يوسف بن أحمد الصندلاني ثنا محمد بن عمرو العقيلي ثنا محمد بن زكريا البلخي ثنا محمد بن الحسين بن جعفر السمناني ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا بن أبي فديك عن موسي بن يعقوب الزمعي عن عبد الأعلي بن عبد الله بن قيس أن إسماعيل مولي المزنيين أخبره أن زيد بن أسلم أخبره عن أبيه أنه خرج مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلي الشام قال فسمعت أبا عبيدة بن الجراح يقول سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول لا تسبوا السلطان فإنه فيء الله في أرضه.

القضاعي، محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد الله (متوفاي۴۵۴هـ)، مسند الشهاب، ج۲، ص۷۹، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة: الثانية، ۱۴۰۷ - ۱۹۸۶

البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسي ابوبكر (متوفاي۴۵۸هـ) شعب الإيمان، ج۶، ص۱۷، تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول، ناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولي، ۱۴۱۰هـ.

۳. روايت انس:

بيهقي در كتاب «شعب الإيمان » و «سنن»، از انس بن مالك نقل كرده است:

۷۳۷۵ أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيي السكري ببغداد أنا إسماعيل الصفار نا عباس بن عبد الله الترقفي نا سعيد بن عبد الله الدمشقي نا الربيع بن صبيح عن الحسن عن أنس بن مالك عن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال إذا مررت ببلدة ليس فيها سلطان فلا تدخلها إنما السلطان ظل الله ورمحه في الأرض.

انس بن مالك مي گويد: رسول خدا صلي الله عليه وسلم فرمود: وقتي به يك شهري رفتي كه حاكم نداشت، وارد آن نشويد؛ زيرا حاكم سايه خدا و نيزه خدا در زمين است.

البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسي ابوبكر (متوفاي۴۵۸هـ) شعب الإيمان، ج۶، ص۱۸، تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول، ناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولي، ۱۴۱۰هـ.

سنن البيهقي الكبري، ج ۸، ص ۱۶۲

حال اين روايات به صورت مطلق حاكم را سايه خداوند شمرده است اما در روايت ديگر كه از خليفه اول نقل شده، حاكم عادل را سايه خدا به حساب آورده است:

سمعت أبا بكر وهو علي المنبر يقول سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول الوالي العادل المتواضع ظل الله ورمحه في الأرض فمن نصحه في نفسه وفي عباد الله حشره الله في وفده يوم لا ظل إلا ظله...

الأصبهاني، أبو نعيم (متوفاي۴۳۰ هـ)، فضيلة العادلين، ج۱، ص۱۲۴، دار النشر: طبق برنامه الجامع الكبير.

روايت سوم؛ خداوند، گرامي دارنده حاكم را در قيامت مورد اكرام قرار مي دهد:

در برخي از روايات ديگر، پاداش شخصي كه حاكمي را گرامي مي دارد و يا در اين دنيا به وي اهانت مي كنند بيان شده است.

احمد بن حنبل روايت را اينگونه نقل كرده است:

۲۰۴۵۰ حدثنا عبد اللَّهِ حدثني أبي ثنا محمد بن بَكْرٍ ثنا حُمَيْدُ بن مِهْرَانَ ثنا سَعْدُ بن أَوْسٍ عن زِيَادِ بن كُسَيْبٍ الْعَدَوِيِّ عن أبي بَكْرَةَ قال سمعت رَسُولَ اللَّهِ صلي الله عليه وسلم يقول من أَكْرَمَ سُلْطَانَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَي في الدُّنْيَا أَكْرَمَهُ الله يوم الْقِيَامَةِ وَمَنْ أَهَانَ سُلْطَانَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَي في الدُّنْيَا أَهَانَهُ الله يوم الْقِيَامَةِ.

ابي بكره مي گويد: از رسول خدا صلي الله عليه وسلم شنيدم كه مي فرمود: كسي كه حاكم خداوند را در اين دنيا گرامي كند، خداوند او را در روز قيامت گرامي مي دارد؛ اما كسي كه به اين حاكم الهي اهانت كند، خداوند او را در قيامت خوار مي سازد.

الشيباني، ابوعبد الله أحمد بن حنبل (متوفاي۲۴۱هـ)، مسند أحمد بن حنبل، ج۵، ص۴۲، ناشر: مؤسسة قرطبة - مصر.

هيثمي بعد از نقل روايت، روايت احمد بن حنبل را معتبر دانسته است:

عن أبي بكرة قال سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول من اكرم سلطان الله تبارك وتعالي في الدنيا اكرمه الله يوم القيامة ومن اهان سلطان الله عز وجل في الدينا اهانه الله يوم القيامة قلت روي الترمذي منه من اهان دون من اكرم رواه أحمد والطبراني باختصار وزاد في اوله الامام ظل الله في الأرض ورجال أحمد ثقات.

الهيثمي، ابوالحسن علي بن أبي بكر (متوفاي۸۰۷ هـ)، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج۵، ص۲۱۵، ناشر: دار الريان للتراث/ دار الكتاب العربي - القاهرة، بيروت - ۱۴۰۷هـ.

ترمذي نيز روايت ابي بكره را اين گونه نقل كرده است:

۲۲۲۴ حدثنا بُنْدَارٌ حدثنا أبو دَاوُدَ حدثنا حُمَيْدُ بن مِهْرَانَ عن سَعْدِ بن أَوْسٍ عن زِيَادِ بن كُسَيْبٍ الْعَدَوِيِّ قال كنت مع أبي بَكْرَةَ تَحْتَ مِنْبَرِ بن عَامِرٍ وهو يَخْطُبُ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ رِقَاقٌ فقال أبو بِلَالٍ انْظُرُوا إلي أَمِيرِنَا يَلْبَسُ ثِيَابَ الْفُسَّاقِ فقال أبو بَكْرَةَ اسْكُتْ سمعت رَسُولَ اللَّهِ صلي الله عليه وسلم يقول من أَهَانَ سُلْطَانَ اللَّهِ في الأرض أَهَانَهُ الله قال أبو عِيسَي هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

زياد بن كسيب مي گويد: من با ابو بكره زير منبر ابن عامر بودم در حال خطبه خواندن پيراهن نازك پوشيده بود. ابو بلال گفت: به امير ما نگاه كنيد كه لباس فاسقان را پوشيده است. ابو بكره گفت: ساكت باش، از رسول خدا صلي الله عليه وسلم شنيدم كه فرمود: كسي كه به حاكم الهي در روي زمين اهانت كند، خداوند او را خوار مي سازد. ابو عيسي ميگويد: اين روايت حسن است.

الترمذي السلمي، ابوعيسي محمد بن عيسي (متوفاي ۲۷۹هـ)، سنن الترمذي، ج۴، ص۵۰۲، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون، ناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت.

الباني اين روايت را صحيح دانسته است:

۳۶۹۵ - [ ۳۵ ] (صحيح)

وعن زياد بن كسيب العدوي قال: كنت مع أبي بكرة تحت منبر ابن عامر وهو يخطب وعليه ثياب رقاق فقال أبو بلال: انظروا إلي أميرنا يلبس ثياب الفساق....

مشكاة المصابيح - (ج ۲ / ص ۳۴۱)

و در كتاب «ظلال الجنة» روايت ابي بكره را «حسن» مي داند:

۱۰۲۴ - (حسن)

حدثنا المقدمي ثنا مسلم بن سعيد الخولاني ثنا حميد بن مهران عن سعيد بن أوس عن زياد بن كسيب عن أبي بكرة قال سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: السلطان ظل الله في الأرض فمن أكرمه أكرم الله ومن أهانه أهانه الله.

ظلال الجنة - (ج ۲ / ص ۲۲۴)

دسته هشتم: آثار وضعي مخالفت با حاكم در دنيا و آخرت

حال اگر كسي با حاكم زمانش مخالفت كرد و عليه او خروج نمود، در اين دنيا آثار وضعي نيز در پي دارد. دسته اي از روايات باب، اين آثار را بيان مي كنند.

۱. خداوند خروج گنندگان بر حاكم را در دنيا ذليل مي كند:

طبق روايات اهل سنت يكي از آثار خروج بر حاكم اين است كه فرد خروج كننده قبل از اين كه از دنيا برود، خداوند او را ذليل و خوار مي كند.

روايت حذيفه:

عبد الرزاق صنعاني در كتاب «المصنف»، از حذيفه نقل كرده است:

۲۰۷۱۵ أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن زيد بن أثيع عن حذيفة قال ما مشي قوم إلي سلطان الله في الأرض ليذلوه إلا أذلهم الله قبل أن يموتوا.

حذيفه مي گويد: هيچ گروهي در اين زمين عليه حاكم الهي به قصد ذلت او قيام نكرد، مگر اين كه خداوند او را قبل از اين كه بميرد، ذليل ساخت.

الصنعاني، أبو بكر عبد الرزاق بن همام (متوفاي۲۱۱هـ)، المصنف، ج۱۱، ص۳۴۴، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، دار النشر: المكتب الإسلامي - بيروت، الطبعة: الثانية ۱۴۰۳

روايت حذيفه در جاي ديگر با اين سند نقل شده است:

۱۲۹ حدثنا عبدالرحمن بن عثمان قال حدثنا أحمد بن ثابت قال حدثنا الأعناقي قال حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عيسي بن يونس عن مجالد عن أبي السفر قال حدثني رجل من بني عبس عن حذيفة قال ما مشي قوما شبرا إلي السلطان ليذلوه إلا أذلهم الله.

هيچ گروهي به اندازه يك وجب براي ذليل كردن حاكم قدم بر نداشت مگر اين كه خداوند او را ذليل ساخت.

المقرئ الداني، أبو عمرو عثمان بن سعيد (متوفاي۴۴۴هـ)، السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها، ج ۲، ص ۳۸۷، تحقيق: د. ضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري، دار النشر: دار العاصمة - الرياض، الطبعة: الأولي ۱۴۱۶

سيوطي و متقي هندي روايت را با اين عبارت آورده اند:

مَا مِنْ قَوْمٍ سَعَوْا إِلَي السُّلْطَانِ لِيُذِلُّوهُ إِلاَّ أَذَلَّهُمُ اللَّهُ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

السيوطي، جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر (متوفاي۹۱۱هـ)، جامع الاحاديث (الجامع الصغير وزوائده والجامع الكبير)، ج۶، ص۳۹۲، طبق برنامه الجامع الكبير.

الهندي، علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين (متوفاي۹۷۵هـ)، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، ج۶، ص۲۶، تحقيق: محمود عمر الدمياطي، ناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولي، ۱۴۱۹هـ - ۱۹۹۸م.

تصحيح سند اين روايت از سوي هيثمي:

هيثمي از علماي رجال اهل سنت روايت حذيفه را پس از نقل متن، روايت را تصحيح كرده است:

وعن حذيفة عن النبي صلي الله عليه وسلم قال ما من قوم مشوا إلي سلطان الله ليذلوه إلا اذلهم الله قبل يوم القيامة. رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا كثير بن أبي كثير التيمي وهو ثقة.

اين روايت را بزار روايت كرده و رجال سندش رجال صحيح بخاري است جز كثير بن ابي كثير كه وي نيز ثقه است.

الهيثمي، ابوالحسن علي بن أبي بكر (متوفاي۸۰۷ هـ)، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج ۵، ص۲۱۶، ناشر: دار الريان للتراث/ دار الكتاب العربي - القاهرة، بيروت - ۱۴۰۷هـ.

۲. خروج گنندگان بر امام، بدون سؤال وارد دوزخ مي شوند:

روايت ديگري در منابع معتبر اهل سنت نقل شده است كه اگر كسي بر امام زمان و حاكم وقتش خروج كند و پرچم مخالفت را بلند كند، بدون سؤال وارد آتش خواهند شد.

احمد بن حنبل در مسند آورده است:

حدثنا عبد اللَّهِ حدثني أَبِي ثنا أبو عبد الرحمن ثنا حَيْوَةُ قال أخبرني أبو هَانِئٍ أَنَّ أَبَا عَلِيٍّ عَمْرَو بن مَالِكٍ الجبني حدثه فَضَالَّةُ بن عُبَيْدٍ عن رسول اللَّهِ صلي الله عليه وسلم انه قال ثَلاَثَةٌ لاَ تَسْأَلْ عَنْهُمْ رَجُلٌ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَعَصَي أمامه وَمَاتَ عَاصِياً وَأَمَةٌ أو عَبْدٌ أَبَقَ فَمَاتَ وَامْرَأَةٌ غَابَ عنها زَوْجُهَا قد كَفَاهَا مُؤْنَةَ الدُّنْيَا فَتَبَرَّجَتْ بَعْدَهُ فَلاَ تَسْأَلْ عَنْهُمْ.

رسول خدا صلي الله عليه وسلم فرمود: سه شخص هستند كه مورد سؤال قرار نمي گيرند:

شخصي كه از جماعت جدا شود و از امامش سر پيچي كند و در اين حال از دنيا رود. كنيز يا برده اي فرار كنند و در اين حال بميرد. و زني كه....

الشيباني، ابوعبد الله أحمد بن حنبل (متوفاي۲۴۱هـ)، مسند أحمد بن حنبل، ج۶، ص۱۹، ناشر: مؤسسة قرطبة - مصر.

بخاري نيز اين روايت را در كتاب «الادب المفرد» آورده است:

البخاري الجعفي، ابوعبدالله محمد بن إسماعيل (متوفاي۲۵۶هـ)، الأدب المفرد، ج۱، ص۲۰۷، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، ناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت، الطبعة: الثالثة، ۱۴۰۹هـ ـ ۱۹۸۹م.

مناوي تك تك جملات روايت را معنا كرده و معناي جملات مورد استشهاد ما اين است:

(ثلاثة لا تسأل عنهم) أي فإنهم من الهالكين (رجل فارق) بقلبه ولسانه واعتقاده أو ببدنه (الجماعة) المعهودين وهم جماعة المسلمين (وعصي امامه) إما بنحو بدعة كالخوارج أو بنحو بغي أو حرابة أوصيال (ومات عاصيا) فميتته ميتة جاهلية... ورجاله ثقات.

(ثلاثة لا تسأل عنهم)؛ يعني آنها از جمله هلاك شده ها هستند. (رجل فارق)؛ يعني شخصي كه با دل و زبان، اعتقاد و عملا از جماعت جدا شود. (الجماعة)؛ مراد از جماعت، جماعت مسلمانان است. (وعصي امامه)؛ امامش را عصيان كند، يا از طريق بدعت همانند خوارج يا از راه سركشي، يا از راه جنگ (ومات عاصيا)؛ يعني مردن او همانند مردن جاهلي است.

در پايان مي گويد: راوايان روايت موثق هستند.

المناوي، محمد عبد الرؤوف بن علي بن زين العابدين (متوفاي ۱۰۳۱هـ)، التيسير بشرح الجامع الصغير، ج۱، ص۴۷۷، ناشر: مكتبة الإمام الشافعي - الرياض، الطبعة: الثالثة، ۱۴۰۸هـ ـ ۱۹۸۸م.

حاكم نيشابوري نيز در «المستدرك علي الصحيحين»، روايت را نقل كرده و در پايان به صحت سند آن تصريح كرده است:

۴۱۱ أخبرنا أبو محمد عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم الفاكهي بمكة ثنا أبو يحيي عبد الله بن أحمد بن زكريا بن أبي ميسرة ثنا عبد الله بن يزيد المقرئ ثنا حيوة أخبرني أبو هانئ أن أبا علي الجنبي عمرو بن مالك حدثه عن فضالة بن عبيد عن رسول الله صلي الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا تسأل عنهم رجل فارق الجماعة وعصي إمامه فمات عاصيا.. هذا حديث صحيح علي شرط الشيخين فقد احتجا بجميع رواته ولم يخرجاه ولا أعرف له علة.

الحاكم النيسابوري، ابو عبدالله محمد بن عبدالله (متوفاي۴۰۵ هـ)، المستدرك علي الصحيحين، ج۱، ص۲۰۶، تحقيق: مصطفي عبد القادر عطا، ناشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: الأولي، ۱۴۱۱هـ - ۱۹۹۰

غزالي در كتاب «إحياء علوم الدين»، تصحيح حاكم را نقل كرده و در رد آن چيزي ياد آور نشده است:

حديث فضالة بن عبيد ثلاثة لا يسأل عنهم رجل فارق الجماعة وعصي إمامه ومات عاصيا الحديث أخرجه الطبراني وصححه.

الغزالي، محمد بن محمد ابوحامد (متوفاي۵۰۵هـ، إحياء علوم الدين، ج۲، ص۲۲۱، ناشر: دار االمعرفة - بيروت.

هيثمي نيز رجال اين روايت را موثق مي داند:

وعن فضالة بن عبيد عن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يسأل عنهم رجل فارق الجماعة وعصي امامه ومات عاصيا... عنهم رواه الطبراني ورجاله ثقات.

الهيثمي، ابوالحسن علي بن أبي بكر (متوفاي۸۰۷ هـ)، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج۵، ص۲۲۱، ناشر: دار الريان للتراث/ دار الكتاب العربي - القاهرة، بيروت - ۱۴۰۷هـ

۳. خروج گنندگان بر حاكم نزد خدا در قيامت ارزشي ندارند

در روايت ديگر، آمده است هنگامي كه مردم مي خواستند عليه عثمان قيام كنند و بر او هجوم ببرند؛ حذيفه گفت:

كساني كه مي خواهند حاكم و خليفه اي را ذليل كنند، در روز قيامت هيچگونه ازرش و جايگاهي در نزد خداوند ندارند:

وعن المجالد بن سعيد عن أبي السفر عن رجل من قيس عيلان قال لماخرج الناس إلي عثمان رض أخذنا نتجهز فقال لنا حذيفه ما تريدون قلنا نريد أن نخرج مع الناس قال إن أول من يذل السلطان لا يقوم له يوم القيامة عند الله وزن وما مشي قوم ولا ساروا مسيرا ليذلوا سلطانا ألا أذلهم الله فما خرج منا رجل.

مردي از قبيله قيس عيلان گفت: وقتي مردم مي خواستند عليه عثمان خروج كنند، حذيفه گفت: مي خواهيد چه كار كنيد؟ گفتيم: مي خواهم همراه مردم خروج كنيم. گفت: نخستين كسي كه حاكم را ذليل كند، در روز قيامت براي او هيچ ارزش نخواهد بود و هر گروهي كه بخواهد حاكم را ذليل كند، خداوند او را ذليل كند؛ پس از اين سخن هيچ فردي از قبيله ما بيرون نرفت.

المالقي الأندلسي، محمد بن يحيي بن أبي بكر (متوفاي۷۴۱هـ)، التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان، ج۱، ص۳۴۴، تحقيق: د. محمود يوسف زايد، ناشر: دار الثقافة - الدوحة - قطر، الطبعة: الأولي، ۱۴۰۵هـ.

دسته نهم؛ همراهي شيطان با مخالفان حاكم و جماعت

دسته اي ديگري از اين روايات بيانگر اين مطلب است كه اگر كسي از جماعت خارج شد و با حاكم زمانش به مخالفت پرداخت، قطعا پيرو شيطان است و شيطان همراه هميشگي اوست.

اين مطلب در دو روايت آمده است:

روايت اول:

اين روايت را طبراني در «المعجم الكبير»، با سند ذيل نقل كرده است:

۳۶۸ حدثنا الْقَاسِمُ بن زَكَرِيَّا وَمُحَمَّدُ بن دَاوُدَ التَّوَّزِيُّ قَالا ثنا محمد بن سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ ثنا أبو مُعَاوِيَةَ عن يَزِيدَ بن مُرْدَانِيَّةَ عن زِيَادِ بن عِلاقَةَ عن عَرْفَجَةَ قال سمعت رَسُولَ اللَّهِ صلي اللَّهُ عليه وسلم يقول يَدُ اللَّهِ علي الْجَمَاعَةِ وَالشَّيْطَانُ مع من خَالَفَ الْجَمَاعَةَ يَرْكُضُ.

عرفجه مي گويد: از رسول خدا صلي الله عليه وآله شنيدم كه فرمود: دست خدا همراه جماعت است و شيطان همراه كسي است كه با جماعت مخالفت كند.

الطبراني، ابوالقاسم سليمان بن أحمد بن أيوب (متوفاي۳۶۰هـ)، المعجم الكبير، ج ۱۷، ص۱۴۵، تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي، ناشر: مكتبة الزهراء - الموصل، الطبعة: الثانية، ۱۴۰۴هـ - ۱۹۸۳م.

هيثمي راويان اين روايت را موثق مي داند:

وعن عرفجة قال سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول يد الله مع الجماعة والشيطان مع من خالف يركض رواه الطبراني ورجاله ثقات.

الهيثمي، ابوالحسن علي بن أبي بكر (متوفاي۸۰۷ هـ)، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج ۵، ص ۲۲۱، ناشر: دار الريان للتراث/ دار الكتاب العربي - القاهرة، بيروت - ۱۴۰۷هـ.

مناوي نيز در كتاب «فيض القدير شرح الجامع الصغير»، مي نويسد:

ورواه الطبراني بلفظ يد الله مع الجماعة والشيطان مع من خالف يركض ورجاله كما قال الهيثمي ثقات.

المناوي، محمد عبد الرؤوف بن علي بن زين العابدين (متوفاي۱۰۳۱هـ)، فيض القدير شرح الجامع الصغير، ج ۶، ص۴۶۰، ناشر: المكتبة التجارية - مصر، الطبعة: الأولي، ۱۳۵۶هـ.

روايت دوم:

در روايت ديگر كه از عمر بن خطاب نقل شده آمده است كه رسول خدا صلي الله عليه وآله فرموده است: بايد همراه جماعت باشيد و از آن جدا نشويد؛ چرا كه اگر كسي جدا شد و تنها ماند، شيطان همراه اوست.

احمد بن حنبل مي نويسد:

۱۱۴ حدثنا عبد اللَّهِ حدثني أبي ثنا علي بن إِسْحَاقَ أَنْبَأَنَا عبد اللَّهِ يعني بن الْمُبَارَكِ أَنْبَأَنَا محمد بن سُوقَةَ عن عبد اللَّهِ بن دِينَارٍ عَنِ بن عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ رضي الله عنه خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ فقال قام فِينَا رسول اللَّهِ صلي الله عليه وسلم مقامي فِيكُمْ فقال اسْتَوْصُوا بأصحابي خَيْراً... فَمَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ بَحْبَحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ فإن الشَّيْطَانَ مع الْوَاحِدِ وهو مِنَ الإثنين أَبْعَدُ...

عمر بن خطاب در جابيه خطبه خواند و گفت: رسول خدا در ميان ما همانجايي كه من ايستاده ام فرمود: در باره اصحاب من به خير توصيه كنيد.... پس هر كسي از ميان شما بخواهد وارد بهشت شود، بايد از جماعت جدا نشود؛ زيرا شيطان با يك نفر است و شيطان از دو نفر دور است.

الشيباني، ابوعبد الله أحمد بن حنبل (متوفاي۲۴۱هـ)، مسند أحمد بن حنبل، ج۱، ص۱۸، ناشر: مؤسسة قرطبة - مصر.

ترمذي بعد از نقل روايت مي نويسد:

قال أبو عِيسَي هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ من هذا الْوَجْهِ وقد رَوَاهُ بن الْمُبَارَكِ عن مُحَمَّدِ بن سُوقَةَ وقد رُوِيَ هذا الْحَدِيثُ من غَيْرِ وَجْهٍ عن عُمَرَ عن النبي صلي الله عليه وسلم.

الترمذي السلمي، ابوعيسي محمد بن عيسي (متوفاي ۲۷۹هـ)، سنن الترمذي، ج ۴، ص ۴۶۵، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون، ناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت.

حاكم در «المستدرك علي الصحيحين»، بعد از نقل روايت از طريق عبد الله بن دينار از عمر بن خطاب مي نويسد:

هذا حديث صحيح علي شرط الشيخين فإني لا أعلم خلافا بين أصحاب عبد الله بن المبارك في إقامة هذا الإسناد عنه ولم يخرجاه.

الحاكم النيسابوري، ابو عبدالله محمد بن عبدالله (متوفاي۴۰۵ هـ)، المستدرك علي الصحيحين، ج۱، ص۱۹۷، تحقيق: مصطفي عبد القادر عطا، ناشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: الأولي، ۱۴۱۱هـ - ۱۹۹۰

دسته دهم؛ كشتن شورشگران، حكم نهائي

با توجه به رواياتي كه بيان شد، روشن است كه خروج بر عليه حاكم به هيچ عنوان جايز نيست و هيچگونه توجيه شرعي ندارد حتي اگر اين حاكم معصيت خداوند را هم انجام دهد.

حال سؤال اين است كه اگر شخصي بر عليه حاكم شوريد و از فرمان او اطاعت نكرد، آيا از نظر روايات كدام حكم جزائي براي او در نظر گرفته شده است يانه؟

در پاره اي از روايات صحيح، حكم نهايي را براي خروج كنندگان عليه حاكم كشتن آنها بيان كرده است:

روايت اول

مسلم نيشابوري در صحيح خود روايتي را آورده است كه اگر كسي اراده تفرقه را داشته باشد در هر جايگاهي كه باشد قتلش جايز؛ بلكه واجب است:

۱۸۵۲ حدثني أبو بَكْرِ بن نَافِعٍ وَمُحَمَّدُ بن بَشَّارٍ قال بن نَافِعٍ حدثنا غُنْدَرٌ وقال بن بَشَّارٍ حدثنا محمد بن جَعْفَرٍ حدثنا شُعْبَةُ عن زِيَادِ بن عِلَاقَةَ قال سمعت عَرْفَجَةَ قال سمعت رَسُولَ اللَّهِ صلي الله عليه وسلم يقول إنه سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هذه الْأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا من كان.

عرفجه گفته است كه از رسول خدا صلي الله عليه و آله شنيدم مي فرمود: در آينده اتفاقاتي خواهد افتاد؛ پس كسي كه در امور اين امت قصد تفرقه داشته باشد در حالي كه امت بر آن اجتماع دارند، او را با شمشير گردن بزنيد، حال اين شخص هر كسي كه مي خواهد باشد.

النيسابوري القشيري، ابوالحسين مسلم بن الحجاج (متوفاي۲۶۱هـ)، صحيح مسلم، ج ۳، ص ۱۴۷۹، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، ناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت.

روايت دوم:

از طريق ديگر روايت عرفجه به اين عبارت نقل شده است:

۱۸۵۲ وحدثني عُثْمَانُ بن أبي شَيْبَةَ حدثنا يُونُسُ بن أبي يَعْفُورٍ عن أبيه عن عَرْفَجَةَ قال سمعت رَسُولَ اللَّهِ صلي الله عليه وسلم يقول من أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ علي رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أو يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ.

عرفجه مي گويد: از رسول خدا صلي الله عليه و آله شنيدم كه مي فرمودند: هر كس به سوي شما آيد در حالي كه همه شما بر يك شخص اتفاق نظر داريد و او بخواهد در بين شما جدايي بياندازد و جماعت شما را پراكنده شود، پس او را بكشيد.

صحيح مسلم، ج ۳، ص۱۴۸۰.

روايت سوم:

طبري و برخي ديگر روايتي را از عبد الله بن عمير اشجعي نقل كرده است كه آن را در زمان شورش عليه عثمان در مسجد بيان كرده است:

عن شعيب عن سيف عن يحيي بن مسلم عن واقد بن عبدالله عن عبدالله بن عمير الأشجعي قال قام في المسجد في الفتنة فقال أيها الناس اسكتوا فإني سمعت رسول الله يقول من خرج وعلي الناس إمام والله ما قال عادل ليشق عصاهم ويفرق جماعتهم فاقتلوه كائنا من كان.

عبد الله بن عمير اشجعي در زمان فتنه (محاصره عثمان) در مسجد ايستاد و گفت: اي مردم ساكت باشيد، من از رسول خدا صلي الله عليه وسلم شنيدم كه مي گفت: هر كسي خروج كند در حالي كه مردم پيشوايي دارد (و به خدا سوگند كه رسول خدا امام عادل هم نگفت)، تا جماعت شان را پراكنده كند، او را بكشيد اين شخص هر شخصي كه مي خواهد باشد.

الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب (متوفاي۳۱۰)، تاريخ الطبري، ج۲، ص۶۴۴، ناشر: دار الكتب العلمية - بيروت.

اين روايت در كتابهاي ذيل نيز نقل شده است:

الأسدي، سيف بن عمر الضبي (متوفاي۲۰۰هـ)، الفتنة ووقعة الجمل، ج۱، ص۴۷، تحقيق: أحمد راتب عرموش، دار النشر: دار النفائس - بيروت، الطبعة: الأولي ۱۳۹۱

المالقي الأندلسي، محمد بن يحيي بن أبي بكر (متوفاي۷۴۱هـ)، التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان، ج۱، ص۷۵، تحقيق: د. محمود يوسف زايد، ناشر: دار الثقافة - الدوحة - قطر، الطبعة: الأولي، ۱۴۰۵هـ.

روايت چهارم:

در روايت ديگر آمده است كه اگر كسي بخواهد در مقابل امامي كه مردم با او بيعت شده است، قيام كند، بايد گردن او را زد.

اين روايت در سنن ابو داود با سند صحيح نقل شده است:

۴۲۴۸ حدثنا مُسَدَّدٌ ثنا عِيسَي بن يُونُسَ ثنا الْأَعْمَشُ عن زَيْدِ بن وَهْبٍ عن عبد الرحمن بن عبد رَبِّ الْكَعْبَةِ عن عبد اللَّهِ بن عَمْرٍو أَنَّ النبي صلي الله عليه وسلم قال من بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ ما اسْتَطَاعَ فَإِنْ جاء آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا رَقَبَةَ الْآخَرِ قلت أنت سَمِعْتَ هذا من رسول اللَّهِ صلي الله عليه وسلم قال سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي....

رسول خدا صلي الله عليه وسلم فرمود: كسي كه با امامي بيعت كند و با او دست بيعت بدهد، و تا پاي جان بر سر اين بيعت بايستد، بايد تا اندازده توانش از او اطاعت كند؛ پس اگر شخص ديگري بيايد و در امر امامت با او منازعه كند، گردن او را بزنيد. عبد الرحمن بن عبد مي گويد: از عبد الله بن عمرو سؤال كردم آيا اين سخن را از رسول خدا شنيدي؟ گفت: به گوشهاي خودم شنيدم و با قلب خود حفظ كردم....

السجستاني الأزدي، ابوداود سليمان بن الأشعث (متوفاي ۲۷۵هـ)، سنن أبي داود، ج۴، ص۹۶، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، ناشر: دار الفكر.

نسائي اين روايت را با تفصيل بيشتري با همين سند نقل كرده است:

۷۸۱۴ أخبرنا هناد بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعب قال انتهيت إلي عبد الله بن عمرو وهو جالس في ظل الكعبة والناس عليه مجتمعون... ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع فإن جاء أحد ينازعه فاضربوا رقبة الآخر....

النسائي، ابوعبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي (متوفاي۳۰۳ هـ)، السنن الكبري، ج۴، ص۴۳۱، تحقيق: د.عبد الغفار سليمان البنداري، سيد كسروي حسن، ناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولي، ۱۴۱۱ - ۱۹۹۱.

و الباني اين روايت را صحيح مي داند:

تحقيق الألباني:

صحيح، ابن ماجة (۳۹۵۶ )، الصحيحة (۲۴۱)

صحيح وضعيف سنن النسائي - (ج ۹ / ص ۲۶۳)

نتيجه:

باتوجه به روايات صحيحي كه تا اين قسمت بيان شد، روشن مي شود:

خروج بر حاكم نه تنها حرام بلكه موجب خروج از ملت اسلام و در حقيقت ارتداد مي شود و در قيامت نيز بدون دستاويز و حجت خواهد بود.

خروج عليه حاكم آنقدر عواقب سوء را در پي دارد كه حتي ابوذر صحابي راستين رسول خدا صلي الله عليه وآله را وادار مي سازد كه چشم از بدعت عثمان بپوشد و با بدعت او همراه و هم نوا شود.

همان ابوذري كه سابقه اش در اسلام درخشانتر از آفتاب است، اگر سخن از خروج و مخالفت بزند، شكي در ارتدادش باقي نخواهند ماند و همه افتخاراتش از بين مي رفت.

البته از نظر شيعه اين مطلب كاملا دروغ و بدور از شأن جناب ابوذر است.

و طبق روايات دسته دهم، خروج بر حاكم گناه نابخشودني است و براي خروج كنندگان، جز كشتن، تعزير و عقوبت ديگري همانند زندان شدن و غيره در نظر گرفته نشده است و تنها اولين و آخرين راه چاره، بريدن رگ حيات اوست.

از منظر همين روايات است كه اهل سنت، قيام امام حسين عليه السلام عليه يزيد و كشتن آن حضرت را به دست اين جرثومه فساد و تباهي، توجيه مي كنند.

بخش دوم: ديدگاه برخي از پيامبران و صحابه در باره خروج بر حاكم

بعد از اين كه روايات اهل سنت را در باره حرمت خروج بر عليه حاكم دانستيم در اين قسمت نظر برخي از پيامبران الهي و صحابه رسول خدا صلي الله عليه وآله را نيز از كتابهاي آنها جستجو مي كنيم.

۱. زكرياي نبي (ع): اسقاط حاكمي كه خدا به وي مهلت داده است ممكن نيست

سيوطي يكي از مفسران به نام اهل سنت در كتاب «الدر المنثور»، روايتي را از ترمذي نقل كرده است كه طبق اين روايت، قوم زكرياي پيامبر عليه السلام از دست پادشاه ظالم به ستوه آمده بودند. براي قيام در مقابل اين ظالم نزد حضرت زكريا آمدند و نظر حضرت را در اين باره جويا شدند. حضرت زكريا آنها را از اين كار منع كرد.

متن روايت به نقل سيوطي اين است:

وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن يونس بن عبيد قال: بلغنا أنه كان رجل يجور علي مملكته ويعدي عليهم فائتمروا بقتله فقالوا: نبي الله زكريا بين أظهرنا فلو أتيناه فأتوا منزله...

قالوا: إن هذا الملك يجور علينا ويظلمنا وقد ائتمرنا لقتاله

قال: أي قوم لا تفعلوا فإن إزالة جبل من أصله أهون من إزالة ملك مؤجل والله أعلم

ترمذي در كتاب «نوادر الاصول» از يونيس بن عبيد نقل كرده كه مردي بر كشور خودش حكومت مي كرد و بر افراد آنجا ظلم مي كرد و مردم نقشه قتل او را كشيدند. با خود گفتند: پيامبر خدا زكريا در ميان ما است نزد او برويم. آنها به منزل حضرت آمدند....

گفتند: اين پادشاه بر ما ستم و ظلم مي كند و ما نقشه كشيده ايم تا با او بجنگيم، نظر شما چيست؟ حضرت فرمود: اي قوم! اين كار را نكنيد؛ چرا كه كندن كوه از جايش ساده تر از پايين كشيدن پادشاهي كه خداوند او را مهلت داده و خداوند عالم تر است.

السيوطي، جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر (متوفاي۹۱۱هـ)، الدر المنثور، ج۵، ص۴۹۳، ناشر: دار الفكر - بيروت - ۱۹۹۳.

۲. حضرت علي (ع): اسقاط حاكمي كه خدا به وي مهلت داده است ممكن نيست

اين سخن زكرياي پيامبر در منابع اهل سنت، از زبان حضرت علي عليه السلام نيز نقل شده است.

ابن ابي شيبه با سند خود كلام اميرمؤمنان عليه السلام را اين گونه آورده است:

۳۷۲۴۵ حدثنا أبو أُسَامَةَ عن عبد اللهِ بن مُحَمَّدِ بن عمرو بن عَلِيٍّ قال حدثني أبي قال قال عَلِيٌّ وَاَلَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ لإزالة الْجِبَالِ من مَكَانِهَا أَهْوَنُ من إزَالَةِ مِلْكٍ مُؤَجَّلٍ فإذا اخْتَلَفُوا بَيْنَهُمْ فَوَاَلَّذِي نَفْسِي بيده لو كَادَتْهُمْ الضِّبَاعُ لَغَلَبَتْهُمْ.

ابو اسامه از عبد الله بن محمد بن عمر بن علي روايت كرده است كه پدرم برايم روايت كرد كه علي عليه السلام فرمودند: قسم به كسي كه دانه را شكافت و موجودات را خلق كرد، كندن كوهها از مكانشان ساده تر از اين است كه حاكمي كه هنوز خدا او را مهلت داده است، بر كنار كرد.

پس زماني كه در ميان شان اختلاف كنند، سوگند به آن خدايي كه جانم در دست اوست نزديك است كفتارها بر آنها غالب شوند.

إبن أبي شيبة الكوفي، ابوبكر عبد الله بن محمد (متوفاي۲۳۵ هـ)، الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، ج ۷، ص۴۶۲، تحقيق: كمال يوسف الحوت، ناشر: مكتبة الرشد - الرياض، الطبعة: الأولي، ۱۴۰۹هـ.

شبيه سخن علي السلام از مقدم بن داود نيز در باره ملوك بني عباس روايت شده است:

حدثنا الوليد قال: حدثني أبو عمرو صدقة بن عمرو الجمحي عن رجل من ذي يمن من ذي عصيان أنه قال له مقدم ابن داود بن علي بمكة: يا أبا عمرو والله لإزالة جبل من مكانه أهون من إزالة ملك مؤجل من ملك بني العباس.

الفسوي، أبو يوسف يعقوب بن سفيان (متوفاي۲۷۷هـ)، المعرفة والتاريخ، ج۱، ص۲۹۴، تحقيق: خليل المنصور، ناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - ۱۴۱۹هـ- ۱۹۹۹م.

۲. عمر بن خطاب:

عمر بن خطاب خليفه دوم اهل سنت نيز در باره عدم خروج بر حاكم سخناني بسيار جالبي دارد كه يكي از آن، هر خواننده اي را به تعجب وا مي دارد.

الف: حتي اگر حاكم دينت را نقص كرد، صبر كن و خروج نكن

ابن ابي شيبه با سند صحيح از عمر بن خطاب نقل كرده است كه امير هر كسي كه باشد اطاعت از او واجب است؛ حتي اگر حقوق زيردستانش را ضايع كند و حتي اگر در دينش نقص وارد كند و يا كاري كند كه باعث تخريب دين شود، نبايد بر عليه او شورش كرد:

۳۳۷۱۱ حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلي عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ: يَا أَبَا أُمَيَّةَ، إنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي أَنْ لَا أَلْقَاكَ بَعْدَ عَامِي هَذَا، فَاسْمَعْ وَأَطِعْ وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكَ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُجَدَّعٌ، إنْ ضَرَبَكَ فَاصْبِرْ، وَإِنْ حَرَمَكَ فَاصْبِرْ، وَإِنْ أَرَادَ أَمْرًا يَنْتَقِصُ دِينَكَ، فَقُلْ: سَمْعٌ وَطَاعَةٌ، دَمِي دُونَ دِينِي، فَلَا تُفَارِقِ الْجَمَاعَةَ.

سويد بن غفله مي گويد عمر به من گفت: اي ابو اميه! من نمي دانم كه بعد از اين سال نيز تو را ملاقات مي كنم يا نه، پس گوش كن و اطاعت كن، اگر عبد حبشي گوش بريده اي بر تو امير و حاكم شد فرمانبردار و مطيع او باش و اگر تو را زد شكيبا باش و اگر تو را [از حقت ] محروم كرد شكيبا باش و اگر خواست كاري كني كه با انجام آن در دين تو نقصي وارد شود، بگو: «چشم و اطاعت كن، خونم را حفظ مي كنم نه دينم را » و از جماعت جدا نشو.

إبن أبي شيبة الكوفي، ابوبكر عبد الله بن محمد (متوفاي۲۳۵ هـ)، الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، ج۶، ص۵۴۴.، تحقيق: كمال يوسف الحوت، ناشر: مكتبة الرشد - الرياض، الطبعة: الأولي، ۱۴۰۹هـ.

اين روايت با همين سند در كتابهاي ذيل با تعبير «وَإِنْ أَرَادَ أَمْرًا يَنْتَقِصُ دِينَكَ» آمده است:

الخرساني، ابوأحمد حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله المعروف بابن زنجويه (متوفاي۲۵۱هـ) الأموال، ج۱، ص ۳۴، طبق برنامه الجامع الكبير.

(ابن أبي زمنين)، أبو عبد الله محمد بن عبد الله (متوفاي۳۹۹ هـ)، رياض الجنة بتخريج أصول السنة الأندلسي، ج۱، ص۲۸۰، تحقيق: عبد الله بن محمد عبد الرحيم بن حسين البخاري، دار النشر: مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة المنورة / السعودية، الطبعة: الأولي، ۱۴۱۵ هـ

الداني، أبو عمرو عثمان بن سعيد المقرئ (متوفاي۴۴۴هـ)، السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها، ج۲، ص۲۸۰، تحقيق: د. ضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري، دار النشر: دار العاصمة - الرياض، الطبعة: الأولي ۱۴۱۶

البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسي ابوبكر (متوفاي ۴۵۸هـ)، سنن البيهقي الكبري، ج۸، ص۱۵۹، ناشر: مكتبة دار الباز - مكة المكرمة، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، ۱۴۱۴ - ۱۹۹۴.

السيوطي، جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر (متوفاي۹۱۱هـ)، جامع الاحاديث (الجامع الصغير وزوائده والجامع الكبير)، ج۱۳، ص ۴۶۸، طبق برنامه الجامع الكبير.

السيوطي، جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر (متوفاي۹۱۱هـ)، الدر المنثور، ج۲، ص ۵۷۷، ناشر: دار الفكر - بيروت - ۱۹۹۳.

الهندي، علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين (متوفاي۹۷۵هـ)، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، ج۵، ص۳۰۹، تحقيق: محمود عمر الدمياطي، ناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولي، ۱۴۱۹هـ - ۱۹۹۸م.

تصريح به صحت سند روايت:

ابو بكر خلال در كتاب «السنة»، روايت را نقل كرده و در پايان سند روايت را نيز تصحيح كرده است:

۵۴ أخبرنا محمد قال أنبأ وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلي عن سويد بن غفلة قال قال لي عمر يا أبا أمية إني لا أدري لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا فإن أمر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع له وأطع وإن ضربك فاصبر وإن حرمك فاصبر وإن أراد أمرا ينقص دينك فقل سمعا وطاعة دمي دون ديني ولا تفارق الجماعة إسناد هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه، صحيح.

سند اين روايت از عمر، صحيح است.

الخلال، أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد (متوفاي۳۱۱ هـ )، السنة، ج۱، ص۱۱۱، تحقيق: د.عطية الزهراني، دار النشر: دار الراية - الرياض، الطبعة: الأولي،۱۴۱۰هـ - ۱۹۸۹م

تغيير عبارت در نقل هاي ديگر:

ابوبكر آجري، وقتي ديده است كه عبارت روايت، برضرر خليفه و يك سخن زشتي است كه نبايد از وي صادر شود، دست به تحريف آن زده وعبارت «ينتقص دينك» را به «منقصة في دنياك» تغيير داده است:

وإن دعاك إلي أمر منقصة في دنياك.

اما متوجه اين نكته نبوده است كه پايان روايت را:

فقل: سمعا وطاعة، دمي دون ديني.

نيز تغيير دهد تا هماهنگ با جمله قبل باشد.

اما در پايان احتمال داده است كه عبارت «في دينك» درست باشد:

وقد يحتمل أن يدعوك إلي منقصة في دينك من غير هذه الجهة، ذلك.

الآجري، أبي بكر محمد بن الحسين (متوفاي۳۶۰هـ)، الشريعة، ج۱، ص۳۸۰، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي، ناشر: دار الوطن - الرياض / السعودية، الطبعة: الثانية، ۱۴۲۰ هـ - ۱۹۹۹ م.

در جاي ديگر نيز سخن عمر بن خطاب را با اين عبارت نقل كرده و در پايان اين سخنش را به عنوان يك وصيت جامع ذكر كرده است:

وإن راودك عن دينك فقل: طاعة مني ذمتي دون ديني، ولا تخرج يدا من طاعة وهذه وصية جامعة لما تضمنته الأحاديث المتضافرة.

البرنسي الفاسي المعروف بزروق، أبو العباس أحمد بن محمد بن عيسي (متوفاي۸۹۹ هـ)، النصيحة الكافية لمن خصه الله بالعافية، ج۱ ص ۹۸، تحقيق: عبد المجيد خيالي، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت/ لبنان، الطبعة: الأولي ۱۴۲۲هـ - ۲۰۰۱م

ب: اطاعت از حاكم دستگيره محكم اسلام است

عمر بن خطاب در سخني ديگر نيز اطاعت از اميران را در رديف شهادت به وحدانيت خداوند دانسته است.

اين سخن او را ابن ابي حاتم و ابن كثير دمشقي ذيل آيه «أن يقولوا سمعنا وأطعنا» از طريق قتاده از ابو درداء نقل كرده اند:

وقال قتادة ذكر لنا أن أبا الدرداء... قال: وقد ذكر لنا ان عمر بن الخطاب كان يقول: عروة الاسلام شهادة ان لا اله الا الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة والطاعة لمن ولاه الله امر المسلمين.

... عمر بن خطاب براي ما گفت: دستگيره محكم اسلام شهادت به وحدانيت خداوند، برپاداشتن نماز، پرداخت زكات و اطاعت از كسي است كه امر مسلمانان را بر عهده گرفته اند.

الرازي، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس (معروف به ابن ابي حاتم)، (متوفاي۳۲۷هـ)، تفسير القرآن، ج۸، ص۲۶۲۴، تحقيق: أسعد محمد الطيب، دار النشر: المكتبة العصرية- صيدا، طبق برنامه الجامع الكبير.

ابن كثير الدمشقي، ابوالفداء إسماعيل بن عمر القرشي (متوفاي۷۷۴هـ)، تفسير القرآن العظيم، ج۳، ص۳۰۰، ناشر: دار الفكر - بيروت - ۱۴۰۱هـ.

۳. ابن مسعود: زوال حكومت همانند كوه استوار ممكن نيست

عبد الله بن مسعود يكي از اصحاب رسول خدا صلي الله عليه وآله نيز سقوط حكومت يك حاكم را غير ممكن مي داند؛ همانگونه كه نمي توان يك كوه استوار را از جا كند.

۳۷۴۲۵ حدثنا وَكِيعٌ قال حدثنا الأَعْمَشُ عن أبي وَائِلٍ قال قال عبد اللهِ وَاللهِ لأن أُزَاوِلَ جَبَلاً رَاسِيًا أَحَبُّ إلَيَّ من أَنْ أُزَاوِلَ مُلْكًا مَوْجَلاً.

عبد الله بن مسعود مي گويد: سوگند به خدا اگر كوه استوار را از جا بكنم، براي من دوست داشتني تر از اين است كه حكومت حاكمي كه مهلت دارد زائل نمايم.

إبن أبي شيبة الكوفي، ابوبكر عبد الله بن محمد (متوفاي۲۳۵ هـ)، الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، ج ۷، ص۴۸۵، تحقيق: كمال يوسف الحوت، ناشر: مكتبة الرشد - الرياض، الطبعة: الأولي، ۱۴۰۹هـ.

در جاي ديگر آمده است كه اين سخن عبد الله بن مسعود زماني بيان شدكه در فتنه عثمان شخصي از او خواست تا عليه او خروج كند و او نيز همراه ابن مسعود باشد:

حدثنا ابن المبارك عن الأعمش عن أبي وائل أن عبد الله بن مسعود ذكر عثمان رضي الله عنه يوما فقال أهلكه الشح وبئست البطانة أو بطانة السوء قال قلنا له ألا تخرج فنخرج معك فقال لأن أزاول جبلا راسيا أهون علي من أن أزاول ملكا مؤجلا.

ابو وائل مي گويد: عبد الله بن مسعود روزي از عثمان يادآوري كرد و گفت: بخل او را از پاي در آورده است. و همراز و اطرافيان بدي دارد. به ابن مسعود گفتيم: آيا عليه او خروج نمي كنيد تا همراه شما خروج كنيم؟ گفت: همانا كندن كوه استوار آسان تر است براي من از اين كة پادشاهي كه مهلت دارد را بر طرف كنم.

المروزي، نعيم بن حماد أبو عبد الله (متوفاي۲۸۸هـ)، كتاب الفتن، ج۱، ص۱۳۸، تحقيق: سمير أمين الزهيري، دار النشر: مكتبة التوحيد - القاهرة، الطبعة: الأولي۱۴۱۲

اين سخن عبد الله بن مسعود حكايت از اين دارد كه قيام در برابر حاكم درست نيست و به نتيجه نمي رسد.

بخش سوم: نظر فقهاء و متكلمين اهل سنت در مورد شورش بر عليه حاكم

فقهاء و متكلمان علماي اهل سنت نيز خروج برحاكم را جايز ندانسته اند. در اين قسمت به سخنان برخي از آنها اشاره مي كنيم:

۱. احمد بن حنبل: دست از اطاعت نكشيد

احمد بن حنبل يكي از پيشوايان مذاهب اهل سنت، شديدا خروج بر حاكم را هر چند كه ظالم و فاجر باشد، مورد انكار قرار داده و طبق يك فتوا و توصيه جامع مي گويد: گفتن چيزي جز موعظه و ترساندن و برحذر داشتن از دنيا و آخرت به سلطان، براي حاكم حرام است و فراتر از انكار قلبي نبايد كاري بر عليه سلطان كرد.

اين سخن احمد بن حنبل را مقدسي در كتاب «الاداب الشرعية» پس از اين كه نظر خودش را مطرح مي كند، نقل كرده است:

فصل في الإنكار علي السلطان والفرق بين البغاة والإمام الجائر

ولا ينكر أحد علي سلطان إلا وعظا له وتخويفا أو تحذيرا من العاقبة في الدنيا والآخرة فإنه يجب ويحرم بغير ذلك ذكره القاضي وغيره والمراد ولم يخف منه بالتخويف والتحذير وإلا سقط وكان حكم ذلك كغيره

قال حنبل اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلي أبي عبد الله وقالوا له إن الأمر قد تفاقم وفشا يعنون إظهار القول بخلق القرآن وغير ذلك ولا نرضي بإمرته ولا سلطانه فناظرهم في ذلك.

وقال عليكم بالإنكار بقلوبكم ولا تخلعوا يدا من طاعة ولا تشقوا عصا المسلمين ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم وانظروا في عاقبة أمركم واصبروا حتي يستريح بر أو يستراح من فاجر وقال ليس هذا بصواب هذا خلاف الآثار.

وقال المروذي سمعت أبا عبد الله يأمر بكف الدماء وينكر الخروج إنكارا شديدا

فصل در باره انكار سلطان و فرق بين جنايتكار و امام جائر و ستمكار

هيچكس نبايد سلطان را نهي از منكر كند؛ مگر براي ارشاد و ترساندن و يا برحذر داشتن از عواقب دنيوي و اخروي و در غير اين موارد حرام است كه متعرض سلطان شد. قاضي و ديگران نيز اين را متذكر شده اند و مراد از آن اين است كه خوف ضرر از جانب سلطان نداشته باشد و الا باز هم تكليف ساقط است و حكم سلطان و غير سلطان در نهي از منكر يكي است.

حنبل گفته است كه فقهاء بغداد متفق النظر شدند در [شكايت كردن از ] حكومت واثق به ابا عبد الله و به او گفتند كه در امر حكومت بلوي همه گير شده و بعضي قول به مخلوق بودن قرآن و غير اين ها را اظهار مي كنند و ما نسبت به حكومت و سلطه او رضايت نداريم، حكم مساله را براي ما بيان فرماييد.

احمد بن حنبل گفت: شما قلبا او را انكار كنيد؛ اما دست از اطاعت او بر نداريد و در بين مسلمانان تفرقه نياندازيد و خون خود و مسلمانان را نريزيد و در عاقبت كارهايتان دقت كنيد و شكيبا باشيد تا نيكوكاران در آرامش قرار گيرند و از ظالمان در امان باشيد و گفت اين حرف درستي نيست و اين بر خلاف روايت ديگر است.

و مروذي نيز گفته است كه از ابا عبدالله (احمد بن حنبل) شنيدم كه دستور مي داد به حفظ جان و از خروج شديدا نهي مي كرد.

المقدسي، الإمام أبي عبد الله محمد بن مفلح (متوفاي۷۶۳هـ)، الآداب الشرعية والمنح المرعية، ج۱، ص۱۹۶، تحقيق: شعيب الأرنؤوط / عمر القيام، دار النشر: مؤسسة الرسالة- بيروت، الطبعة: الثانية ۱۴۱۷هـ - ۱۹۹۶۶م

ابن بطال قرطبي مالكي: خروج بر ائمه جور جايز نيست

ابن بطال نيشابوري بعد از ذكر تعدادي از رواياتي كه خروج عليه حاكم را منع كرده، اين روايات را دليل بر ترك خروج حاكم ظالم مي داند و تصريح مي كند:

قال المؤلف: في هذه الأحاديث حجة في ترك الخروج علي أئمة الجور، ولزوم السمع والطاعة لهم والفقهاء مجمعون علي أن الإمام المتغلّب طاعته لازمة، ما أقام الجمعات والجهاد، وأن طاعته خير من الخروج عليه؛ لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء، ألا تري قوله - صلي الله عليه وسلم - لأصحابه: (سترون بعدي أثرةً وأمورًا تنكروها ) فوصف أنهم سيكون عليهم أمراء يأخذون منهم الحقوق ويستأثرون بها، ويؤثرون بها من لا تجب له الأثرة، ولا يعدلون فيها، وأمرهم بالصبر عليهم والتزام طاعتهم علي ما فيهم من الجور.

مولف مي گويد: اين حديث حجت است بر ترك خروج بر حاكمان جائر، و لزوم فرمانبرداري و اطاعت از آنها. و فقهاء نيز اجماع بر اين دارند كه امام زورمند اطاعتش لازم است، تا زماني كه جماعات و جهاد را برپا دارد و اطاعت از او، بهتر از خروج بر او است، براي اينكه در اطاعت از اين گونه حاكم، خون مسلمانان حفظ مي شود و از تهاجم بر مسلمين جلوگيري مي شود، آيا نمي بيني كه رسول خدا صلي الله عليه و آله به اصحابش فرمود: «بعد از من امور و پيشامدهايي براي شما رخ مي دهد كه بسيار ناپسند و ناخوشايند است»، سپس توضيح دادند كه پس از او اميراني بر آنان حاكم مي شود كه حقوقشان را ضايع مي كند و طلب برتري ناحق مي كنند و كساني را كه داراي فضيلت نيستند، برتري مي دهند، و به عدالت رفتار نمي كنند و امر فرمودند كه صبر كنند بر اين امور و ملتزم شوند به اطاعتشان هر چند كه جائرانه رفتار كنند.

إبن بطال البكري القرطبي، ابوالحسن علي بن خلف بن عبد الملك (متوفاي۴۴۹هـ)، شرح صحيح البخاري، ج۱۰، ص۸، تحقيق: ابوتميم ياسر بن إبراهيم، ناشر: مكتبة الرشد - السعودية / الرياض، الطبعة: الثانية، ۱۴۲۳هـ - ۲۰۰۳م.

۳. انصاري قرطبي: به نظر اكثر، صبر بر اطاعت از پيشواي جائر، سزوار است

قرطبي يكي از بزرگان اهل سنت، نظر علماي اهل سنت را در عدم خروج بر حاكم ظالم نقل كرده كه صبر بر اطاعت از امام جائر سزاوار تر از خروج بر اوست:

والذي عليه الأكثر من العلماء أن الصبر علي طاعة الإمام الجائر أولي من الخروج عليه لأن في منازعته والخ روج عليه استبدال الأمن بالخوف وإراقة الدماء وانطلاق أيدي السفهاء وشن الغارات علي المسلمين والفساد في الأرض.

اكثر علماء نظرشان اين است كه صبر بر طاعت حاكم جائر بهتر است از خروج و شورش بر عليه او؛ زيرا در نزاع با حاكم كافر و شورش بر عليه او، امنيت از بين رفته و خونها ريخته مي شود و دست نادانان باز مي شود و تهاجمات بر مسليمن شروع مي شود و در زمين فساد مي شود.

القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري (متوفاي۶۷۱ هـ)، الجامع لأحكام القرآن،ج ۲، ص۱۰۹، دار النشر: دار الشعب - القاهرة

در كمال تأسف بايد گفت:

طبق اين نقل، امنيت جاني و مالي و در يك جمله، امنيت دنيايي مهم تر از امنيت ديني و ارزشهاي اسلامي و اعتقادي است. از همين جا است كه معناي جمله عمر بن خطاب «دمي دون ديني» روشن مي شود.

۴. نووي: به اجماع مسلمانان خروج بر حاكم، جايز نيست حتي اگر فاسق و فاجر باشند

محيي الدين نووي در كتاب شرح بر صحيح مسلم، بعد از نقل روايت «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَعَثَ جَيْشًا وَأَمَّرَ عليهم رَجُلًا فَأَوْقَدَ نَارًا»، مي نويسد:خروج بر عليه حكام به اجماع مسلمين حرام است اگر چه فاسق و فاجر باشند:

ومعني الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيث ما كنتم وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين.

معني حديث اين است كه با واليان و امراء در حكومتشان منازعه نكنيد و بر آنها تعرض نكنيد مگر اين كه منكري را از آنان ببينيد كه محقق شده باشد واين منكرات را از پايه هاي اسلام بدانند؛ پس هرگاه چنين چيزي ديديد آنها را نكوهش كنيد و حق را بگوييد هر آنچه مي خواهد بشود ولي خروج و مقاتله با آنها به اجماع مسلمانان حرام است اگر چه حاكم، فاسق و ظالم باشد.

النووي الشافعي، محيي الدين أبو زكريا يحيي بن شرف بن مر بن جمعة بن حزام (متوفاي۶۷۶ هـ)، شرح النووي علي صحيح مسلم، ج۱۲، ص۲۲۹، ناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة الثانية، ۱۳۹۲ هـ.

نووي در جاي ديگر، خروج بر ضد خوارج، قرامطه و... را هم جايز نمي داند:

وي در شرح روايت ۱۸۴۷ صحيح مسلم (روايت حذيفه) بعد از عبارت «دعاة علي أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها» مي گويد:

قال العلماء هؤلاء من كان من الأمراء يدعو إلي بدعة أو ضلال آخر كالخوارج والقرامطة وأصحاب المحنة وفي حديث حذيفة هذا لزوم جماعة المسلمين وإمامهم ووجوب طاعته وإن فسق وعمل المعاصي من أخذ الأموال وغير ذلك فتجب طاعته في غير معصية.

علماء گفته اند: اينها حاكماني هستند كه به بدعت و ضلالت و گمراهي دعوت مي كنند؛ همانند خوارج و قرامطه و اصحاب محنت و در اين حديث حذيفه لزوم جماعت مسلمانان و امامت آنان و وجوب اطاعت از او آمده است اگر چه فاسق و معصيت كار باشد؛ همانند گرفتن اموال و غير آنان؛ پس واجب است اطاعت از حاكم در جايي كه معصيت خدا نباشد.

النووي الشافعي، محيي الدين أبو زكريا يحيي بن شرف بن مر بن جمعة بن حزام (متوفاي۶۷۶ هـ)، شرح النووي علي صحيح مسلم، ج۱۲، ص۲۳۷، ناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة الثانية، ۱۳۹۲هـ.

طبق عبارت فوق، نووي خروج بر عليه قرامطه را جايز نمي داند در حالي كه از نظر ابن تيميه، قرامطه كافر است، با اين حساب، خروج بر عليه حاكم كافر نيز حرام است:

والقرامطة (الخارجين بأرض العراق الذين كانوا سلفا لهؤلاء القرامطة ذهبوا من العراق إلي المغرب ثم جاؤا من المغرب إلي مصر فإن كفر هؤلاء وردتهم من أعظم الكفر والردة وهم أعظم كفرا وردة من كفر اتباع مسيلمة الكذاب ونحوه من الكذابين...

و قرامطه كساني هستند كه به سمت عراق خروج كردند كه در حقيقت پيشينيان اين قرامطه اي هستند كه از عراق به مغرب رفتند و از مغرب به مصر نقل مكان كردند و كفر اينها از اعظم كفر و ارتداد است و كفر و ارتداد آنها بزرگتر از كفر پيروان مسيلمه كذاب و كذابهايي مانند آنها است...

ابن تيميه الحراني الحنبلي، ابوالعباس أحمد عبد الحليم (متوفاي ۷۲۸ هـ)، كتب ورسائل وفتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية، ج ۳۵، ص۱۳۹، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي، ناشر: مكتبة ابن تيمية، الطبعة: الثانية.

۵. ابن عبد البر: صبر بر ظلم حاكم جائر بهتر از خروج عليه او است

ابن عبد البر نيز در كتاب «الاستذكار»، صبر كردن و اطاعت از حاكم ظالم را بهتر از شورش بر عليه او مي داند؛ زيرا در اثر شورش امنيت از بين رفته و خونها ريخته مي شود و دست فتنه انگيزان باز مي گردد:

وأما جماعة أهل السنة وأئمتهم فقالوا هذا هو الاختيار أن يكون الإمام فاضلا عالما عدلا محسنا قويا علي القيام كما يلزمه في الإمامة فإن لم يكن فالصبر علي طاعة الإمام الجائر أولي من الخروج عليه لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف وإراقة الدماء وانطلاق أيدي الدهماء وتبييت الغارات علي المسلمين والفساد في الأرض وهذا أعظم من الصبر علي جور الجائر.

اما جماعت اهل سنت و ائمه آنها مي گويند: عقيده مورد اختيار ما اين است كه امام فاضل و عالم و عادل و نيكوكار و داراي قوت قيام باشد؛ همانگونه كه لازمه امامت است؛ پس اگر اينگونه نباشد، صبر كردن بر اطاعت از امام جائر بهتر از خروج بر اوست؛ چرا كه در نزاع و شورش بر امام جائر امنيت تبديل به ترس شده و خونها ريخته مي شود و دست فتنه انگيزان در جامعه باز مي شود و شبيخون و تهاجم بر مسلمين و فساد بر روي زمين خواهد شد و اين پيامدها از صبر كردن بر جور ظالم بزرگتر است.

النمري القرطبي المالكي، ابوعمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر (متوفاي ۴۶۳هـ)، الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار في شرح الموطأ،، ج ۵، ص ۱۶، تحقيق: سالم محمد عطا - محمد علي معوض، ناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولي، ۲۰۰۰م.

ابن عبد البر در جاي ديگر نيز همين سخن را تكرار كرده و درباره عدم خروج بر حاكم توضيح بيشتري مي دهد:

وأما أهل الحق وهم أهل السنة فقالوا هذا هو الاختيار أن يكون الإمام فاضلا عدلا محسنا فإن لم يكن فالصبر علي طاعة الجائرين من الأئمة أولي من الخروج عليه لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف ولأن ذلك يحمل علي هراق الدماء وشن الغارات والفساد في الأرض وذلك أعظم من الصبر علي جوره وفسقه والأصول تشهد والعقل والدين أن أعظم المكروهين أولاهما بالترك وكل إمام يقيم الجمعة والعيد ويجاهد العدو ويقيم الحدود علي أهل العداء وينصف الناس من مظالمهم بعضهم لبعض وتسكن له الدهماء وتأمن به السبل فواجب طاعته في كل ما يأمر به من الصلاح أو من المباح.

اما اهل حق كه همان اهل سنت هستند مي گويند كه عقيده مختار اين است كه امام بايد فاضل و عادل و نيكوكار باشد؛ پس اگر اينگونه نباشد، صبر بر اطاعت حكام ستمكار بهتر از اين است كه بر آنها خروج نمائيم؛ زيرا در نزاع و اختلاف با حكماء، امنيت از بين مي رود و نا امني و ترس حاكم مي شود و موجب به هدر رفتن خون مسلمين و شروع تهاجمات به مسلمانان و فساد بر روي زمين مي شود و اين سخت تر از صبر كردن بر ظلم و فسق حاكم است.

اصول و عقل و دين شهادت مي دهد بر اين كه وقتي انسان در مقابل دو مكروه قرار گرفت، بايد مكروه شديد تر را ترك كرد. و هر امامي كه نماز جمعه و نماز عيد را به پا دارد و با دشمنان بجنگد و حدود را بر دشمنان اقامه كند و با مردم در شكاياتشان نسبت به يكديگر به انصاف رفتار نمايد و آشوبگران و فتنه انگيزان را بر سر جاي خودشان بنشاند و راهها را امن كند؛ پس واجب مي شود اطاعت از او در تمام اوامرش چه در مصالحي كه مي بيند و چه در اموري كه مباح است.

النمري القرطبي المالكي، ابوعمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر (متوفاي ۴۶۳هـ)، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ج ۲۳، ص۲۷۹، تحقيق: مصطفي بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري، ناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب - ۱۳۸۷هـ

ابن تيميه:

ابن تيميه در جاهاي متعدد، نظرش را در باره عدم خروج بر حاكم بيان كرده است:

الف: اهل علم و دين و فضيلت، خروج بر حاكم را جايز نمي دانند:

در كتاب رسائل و فتواي نظر ابن تيميه در اين باره چنين آمده است كه اهل علم چه قدماء و چه متأخرين شورش بر عليه حاكم را به هيچ وجه اجازه نمي دهند.

وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهي الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثا ومن سيرة غيرهم.

اما اهل علم و دين و فضيلت براي هيچ كسي به هيچ دليلي اجازه نمي دهند؛ در مواردي كه خداوند از آنها نهي كرده است؛ همانند عصيان واليان امر و خروج بر آنها؛ چنانچه عادات اهل تسنن از زمان قديم تا به حال همين است همانطوري كه ديگران هم اينگونه عمل مي كنند.

و در پايان به دو روايت از عبد الله بن عمر استناد مي كند:

وقد ثبت في الصحيح عن بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: (ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند أسته بقدر غدره)...

.. ( من خلع يدا لقي الله يوم القيامة ولا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية.

ابن تيميه الحراني الحنبلي، ابوالعباس أحمد عبد الحليم (متوفاي ۷۲۸ هـ)، كتب ورسائل وفتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية، ج ۳۵، ص۱۲، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي، ناشر: مكتبة ابن تيمية، الطبعة: الثانية.

ب: هر كس مطيع حاكم نباشد به مرگ جاهليت مي ميرد:

ابن تيميه در جاي ديگر بعد از يادآوري روايت عبد الله عمر نتيجه گرفته است كه خروج مسلحانه بر حاكم جايز نيست و اگر كسي مطيع نباشد، و بميرد، به مرگ جاهليت و غير مسلمان مي ميرد:

وهذا حدث به عبد الله بن عمر لعبد الله بن مطيع بن الأسود لما خلعوا طاعة أمير وقتهم يزيد مع أنه كان فيه من الظلم ما كان ثم إنه اقتتل هو وهم وفعل بأهل الحرة أمورا منكرة.

فعلم أن هذا الحديث دل علي ما دل عليه سائر الأحاديث الآتية من أنه لا يخرج علي ولاة أمور المسلمين بالسيف وأن من لم يكن مطيعا لولاة الأمور مات ميتة جاهلية وهذا ضد قول الرافضة فإنهم أعظم الناس مخالفة لولاة الأمور وأبعد الناس عن طاعتهم إلا كرها.

و اين حديثي است كه عبد الله بن عمر براي عبد الله بن مطيع بن اسود نقل كرد، هنگاميكه نسبت به امير وقتشان يزيد بن معاويه بيعت شكني كرده بودند با اينكه يزيد بن معاويه امير ظالم و ستمكاري بود سپس مقاتله كرد و با اهل حره كارهاي ناپسنيدي [حلال شمردن زنانشان بر لشكرشان] انجام داد.

دانسته شد كه اين حديث همانند ساير احاديث بعدي دلالت مي كند بر اين كه بر عليه واليان امور مسلمانان با شمشير نبايد خروج كرد و هر كسي كه از امير خود اطاعت نكند، به مرگ جاهلي و غير مسلمان مرده است و اين مخالف قول روافض است كه سر سخت ترين مردم در مخالفت با ولاة امر و عصيانگرترين مردم نسبت به ولاة امر هستند، مگر با كراهت و سختي.

ابن تيميه الحراني الحنبلي، ابوالعباس أحمد عبد الحليم (متوفاي ۷۲۸ هـ)، كتب ورسائل وفتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية، ج ۱، ص۱۱۱، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي، ناشر: مكتبة ابن تيمية، الطبعة: الثانية.

ج: مذهب اهل سنت عدم جواز خروج بر حكام است اگر چه ظالم باشند

ابن تيميه در جاي ديگر مذهب و سيره اهل تسنن را، عدم اجازه شورش و مبارزه مسلحانه بر عليه حكام مي داند و آثار و پيامدهاي خروج بر مي شمارد:

ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج علي الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم كما دلت علي ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلي الله عليه و آله لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت علي ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته.

والله تعالي لم يأمر بقتال كل ظالم وكل باغ كيفما كان ولا أمر بقتال الباغين ابتداء بل قال «وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما علي الأخري فقاتلوا التي تبغي حتي تفيء إلي أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل» سورة الحجرات» فلم يأمر بقتال الباغية ابتداء فكيف يأمر بقتال ولاة الأمر ابتداء.

مشهور مذهب اهل سنت اين است كه اجازه خروج بر حكام و شورش مسلحانه را نمي دهند اگر چه ظالمانه عمل نمايند، چنانچه احاديث صحيحه مستفيضه از رسول خدا صلي الله عليه و آله دلالت بر آن دارد؛ زيرا فساد در قتال و فتنه بزرگتر از فسادي است كه با ظلم بدون كشتار و فتنه حاصل مي شود و دفع نمي شود دو فساد بزرگ با التزام به فساد كوچكتر و شايد به اين خاطر است كه نمي توان يافت كه طايفه اي بر امير خروج كنند و گرفتار فسادي بزرگتر از فسادي كه بر مي چينند نشوند.

و خداوند متعال امر به قتال و جهاد ابتدايي با تمام ظالمين و عصاينگران را به هر صورت ممكن صادر نمي كند؛ بلكه مي فرمايد: و اگر دو طايفه از مؤمنان با هم بجنگند، ميان آن دو را اصلاح دهيد، و اگر باز يكي از آن دو بر ديگري تعدّي كرد، با آن [طايفه اي] كه تعدّي مي كند بجنگيد تا به فرمان خدا بازگردد. پس اگر باز گشت، ميان آنها را دادگرانه سازش دهيد و عدالت كنيد، كه خدا دادگران را دوست مي دارد.

و امر به قتال و مجاهده ابتدايي با گروه باغيه نكرده است؛ پس چگونه امر به جهاد ابتدايي با حكام مي نمايد.

وي پس از نقل روايت صحيح مسلم:

وفي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلي الله عليه و آله قال سيكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف بريء ومن أنكر سلم ولكن رضي وتابع قالوا أفلا نقاتلهم قال لا ماصلوا.

مي گويد:

فقد نهي رسول الله صلي الله عليه و آله عن قتالهم مع إخباره أنهم يأتون أمورا منكرة فدل علي أنه لا يجوز الإنكار عليهم بالسيف...

رسول خدا صلي الله عليه آله از جنگ كردن با آنها نهي فرمودند با اينكه خبر داده اند كه كارهاي ناشايست و منكري انجام مي دهند؛ پس دلالت مي كند بر اينكه جايز نيست مخالفت كردن مسلحانه با امراء....

و بعد از نقل روايت ابن مسعود:

إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها قالوا فما تأمرنا يا رسول الله قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم.

براي گرفتن حق از حاكمان جنگيدن با انان را جايز نمي داند:

فقد أخبر النبي صلي الله عليه وآله أن الامراء يظلمون ويفعلون أمورا منكرة ومع هذا فأمرنا أن نؤتيهم الحق الذي لهم ونسأل الله الحق الذي لنا ولم يأذن في أخذ الحق بالقتال ولم يرخص في ترك الحق الذي لهم.

رسول خدا صلي الله عليه و آله خبر داده اند كه حكام ظلم مي كنند و كارهاي منكري را انجام مي دهند؛ با اين حال به ما امر فرموده اند: كه حقي كه براي حكام است به آنها ادا كنيم و حقي را كه براي ما است را از خدا طلب كنيم و به ما اجازه ندادند كه براي گرفتن حق خود بجنگيم و همچينين اجازه نداده است حق آنان را اداء نكنيم.

و بعد از روايت ذيل:

...قال حذيفة كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع.

مي نويسد:

فهذا أمر بالطاعة مع ظلم الأمير

وتقدم قوله صلي الله عليه وسلم من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا عن طاعة وهذا نهي عن الخروج عن السلطان وإن عصي.

اين دستور به اطاعت كردن با اين كه حاكم ظالم باشد.

و گذشت سخن رسول خدا صلي الله عليه وآله كه فرمود: اگر كسي از حاكم معصيت خدا را ببيند بايد در اين قسمت ناخوشايندي خويش را نشان دهد اما به هيچ وجه دست از اطاعت او بر ندارد و اين سخن نهي از خرو ج از اطاعت سلطان است هر چند اين حاكم معصيت كار باشد.

ابن تيميه الحراني الحنبلي، ابوالعباس أحمد عبد الحليم (متوفاي ۷۲۸ هـ)، كتب ورسائل وفتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية، ج ۳، ص۳۹۴، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي، ناشر: مكتبة ابن تيمية، الطبعة: الثانية.

سخن ابن تيميه فراوان است به همين مقدار اكتفا مي كنيم.

۷. ابن حجر عسقلاني: خروج گذشتگان بر حاكم ظالم، قبل از اجماع بر حرمت آن بوده است:

ملاعلي قاري در كتاب «مرقاه المفاتيح»، بعد از روايت ابو هريره از رسول خدا كه فرموده: «الْجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مع كل أَمِيرٍ بَرًّا كان أو فَاجِرًاو ان عمل الكبائر...»، نظر ابن حجر را بر اين كه گروهي از پيشينيان بر حاكم ظالم خروج كرده اند، بيان كرده است و تصريح نموده كه خروج پيشينيان عليه حاكم، نبود و استقرار اجماع بر حرمت خروج عليه حاكم جائر بوده است:

قال ابن حجرٍ: فيه جواز كون الأمير فاسقاً جائراً، وأنه لا ينعزل بالفسق والجور، وأنه تجب طاعته ما لم يأمر بمعصيةٍ وخروج جماعة من السلف علي الجورة، كان قبل استقرار الإجماع علي حرمة الخروج علي الجائر. اه.

ابن حجر مي گويد: طبق اين كلام، جايز است كه امير فاسق و يا فاجر باشد، و حاكم با فسق و فجور عزل نمي شود، و مادامي كه امر به معصيت نكند، اطاعتش واجب است؛ اما خروج جماعتي از سلف بر حاكم جائر، قبل از مستقر شدن اجماع علماء بر حرمت خروج بر حاكم جاير است.

ملا علي القاري، نور الدين أبو الحسن علي بن سلطان محمد الهروي (متوفاي۱۰۱۴هـ)، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج۳، ص۱۸۱، تحقيق: جمال عيتاني، ناشر: دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت، الطبعة: الأولي، ۱۴۲۲هـ - ۲۰۰۱م.

۸. مناوي: دعا كردن براي سلطان جائر، جايز است

آقاي مناوي در كتاب «فيض القدير» بعد از روايت «ان الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر»، علاوه بر اين كه خروج بر چنين حاكم را جايز نمي داند، بلكه دعا كردن براي اين حاكم جائر را نيز جايز دانسته است:

... فيجب الصبر عليه وطاعته في غير إثم ومنه جوزوا الدعاء للسلطان بالنصر والتأييد مع جوره...

... صبر كردن بر چين حاكم و اطاعت او در غير گناه واجب است از اين جهت است كه علماء دعا كردن براي نصرت و ياري او با اين كه ظالم است، جايز دانسته اند.

المناوي، محمد عبد الرؤوف بن علي بن زين العابدين (متوفاي۱۰۳۱هـ)، فيض القدير شرح الجامع الصغير، ج ۲، ص۲۵۹، ناشر: المكتبة التجارية - مصر، الطبعة: الأولي، ۱۳۵۶هـ.

نفرين كردن ظالمان جايز نيست؛ چون حاكم جائر، عدالت خداوند در زمين است

مناوي در جاي ديگر از برخي عرفاء نقل كرده كه نفرين كردن براي حاكم جائر جايز نيست:

تنبيه: قال بعض العارفين لا تدعو علي الظلمة إذا جاروا فإن جورهم لم يصدر عنهم وإنما صدر عن المظلوم حتي تحكم فيه أو عليه فظهر ظلمه فالحكام متسلطون بحسب الأعمال. «إن لكم لما تحكمون» ( القلم: ۳۹۹ ) والحاكم الجائر عدل الله في الأرض ينتقم من خلقه به ثم يصيره إليه فإن شاء عفا عنه لأنه آلته وإن شاء عذبه لأنه حقه.

بعضي از عرفاء گفته اند كه ظالمان را نفرين نكنيد زماني كه ظلم كنند؛ چون ظلم از آنها صادر نمي شود؛ بلكه از مظلومين صادر مي شود تا اينكه خود شما آنها را به نفع تان و يا برضررتان حاكم كرديد؛ پس در حقيقت حكام به حسب اعمال انسان مسلط مي شوند؛ چنانچه قرآن مي فرمايد: براي شما است آنچه را كه شما بخواهيد.

و حاكم جائر، مجري عدالت خداوند در زمين هستند كه به وسيله حاكم از خلق انتقام مي گيرد سپس بازگشتش به سوي خداوند است؛ پس اگر خواست خدا او را مي بخشد؛ چون كه وسيله بوده و اگر خواست عذاب مي كند چون ظلم روا داشته اند.

المناوي، محمد عبد الرؤوف بن علي بن زين العابدين (متوفاي۱۰۳۱هـ)، فيض القدير شرح الجامع الصغير، ج۴، ص ۱۴۲، ناشر: المكتبة التجارية - مصر، الطبعة: الأولي، ۱۳۵۶هـ.

۹. لالكائي: جنگ و خروج بر حاكم، بدعت است

لالكائي در كتاب »شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» مي نويسد:

ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس فمن فعل ذلك فهو مبتدع علي غير السنة والطريق.

جنگ با سلطان و حاكم و نيز خروج بر او براي هيچ يكي از مردم جايز نيست، پس اگر كسي اين كار را بكند، بر خلاف سنت و روش مذهب بدعت گذاشته است.

اللالكائي، أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور (متوفاي۴۱۸هـ)، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، ج۱، ص ۱۶۱، تحقيق: د. أحمد سعد حمدان، ناشر: دار طيبة - الرياض - ۱۴۰۲هـ

اين عبارت در برخي از كتابهاي اهل سنت نيز آمده است:

البغدادي الحنبلي، أبو الحسين محمد بن أبي يعلي بن الفراء (متوفاي۵۲۱هـ)، طبقات الحنابلة، ج۱، ص۲۴۴، تحقيق: محمد حامد الفقي، ناشر: دار المعرفة - بيروت.

الدمشقي، عبد القادر بن بدران (متوفاي۱۳۴۶هـ)، المدخل إلي مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ج۱، ص ۷۹، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، ناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة: الثانية، ۱۴۰۱هـ

الشيباني، أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل (متوفاي۹۹۹۹، أصول السنة، ج۱، ص ۴۶، دار النشر: دار المنار - الخرج - السعودية - ۱۴۱۱هـ، الطبعة: الأولي

۱۰. بربهاري: جنگ با حاكم اگرچه ظالم باشد جايز نيست

بربهاري در كتاب «شرح السنة»، مي نويسد:

ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه وإن جار وذلك لقول رسول الله صلي الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري (اصبر وإن كان عبدا حبشيا) وقوله للأنصار (اصبروا حتي تلقوني علي الحوض) وليس من السنة قتال السلطان فإن فيه فساد الدنيا والدين.

جنگ با حاكم و خروج بر ضد او جايز نيست هر چند حاكم، ظالم باشد. دليلش اين سخن رسول خدا است كه به ابو ذر غفاري فرمود: صبر كن اگرچه امير يك بنده حبشي باشد. و نيز اين سخن رسول خدا كه به انصار فرمود: صبر پيشه كنيد تا مرا در كنار حوض ملاقات كنيد.

و از سنت جنگ با حاكم نيست؛ چرا كه در جنگ با او، فساد دين و دنيا است.

البربهاري، الحسن بن علي بن خلف أبو محمد (متوفاي۳۲۹هـ )، كتاب شرح السنة، ج۱، ص۲۹، تحقيق: د. محمد سعيد سالم القحطاني، دار النشر: دار ابن القيم - الدمام، الطبعة: الأولي۱۴۰۸

۱۲. محمد بن عبد الوهاب: خروج از جماعت بر اساس آيات و روايات حرام است

حتي محمد بن عبد الوهاب در كتاب «كبائر» بر حرمت خروج از جماعت، به آيات و روايات ذيل استدلال كرده است:

باب الخروج عن الجماعة

وقول الله تعالي: (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدي ويتبع غير سبيل المؤمنين) الآية وقوله تعالي: (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) الآية.

عن ابن عباس مرفوعاً: ' من كره من أميره شيئاً فليصبر فإنه من خرج من السلطان قيد شبر مات ميتة جاهلية ' أخرجاه. ولمسلم عن حذيفة مرفوعاً: ' ستكون بعدي أئمة لا يهتدون بهديي، ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس ' قلت: يا رسول الله كيف أصنع إن أدركت ذلك قال: ' تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك، وإن أخذ مالك فاسمع وأطع '. وله عن عرفجة الأشجعي مرفوعاً: ' من أتاكم وأمركم جميع علي رجل واحد يريد أن يشق عصاكم، ويفرق جماعتكم فاقتلوه '.

قول خداوند تعالي:

اين [ كيفر] بدان سبب است كه آنان با خدا و پيامبر او به مخالفت برخاستند، و هر كس با خدا و پيامبر او به مخالفت برخيزد قطعاً خدا سختكيفر است.

و نيز فرموده است: همگي به ريسمان الهي چنگ زنيد و پراكنده نشويد.

و از ابن عباس روايتي ذكر شده كه هر كس از امير خود آزرده شود؛ پس بايد شكيبا باشد به درستيكه هر كس از تابعيت اميرش حتي به اندازه يك وجب خارج شود، به مرگ غير مسلمان مي ميرد. شيخين نيز اين روايت را آورده اند و روايتي مرفوعه اي كه مسلم از حذيفه نقل كرده است: كه رسول خدا فرمود: بعد از من حاكماني مي آيند كه به دستورات من عمل نمي كنند و خلاف سنت من رفتار مي كنند و در ميان آنان كساني هستند كه قلبهايشان شيطاني و بدنهايشان انساني است. عرض كردم اي رسول خدا! با آنها چگونه برخورد كنيم؟ فرمودند: فرمانبردار و مطيع باشيد اگرچه به كمرت بزند و اموالت را بگيرد فرمان ببر و مطيع باش. و همچنين روايت مرفوع ديگري كه مسلم از عرفجه اشجعي روايت كرده است: هر كس به سوي شما بيايد به اميد جدايي انداختن بين شما، در حالي كه بر بيعت مردي باشيد، او را به هلاكت برسانيد.

محمد بن عبد الوهاب (متوفاي ۱۲۰۶ هـ)، كتاب الكبائر، ص۴۶، تحقيق: قابله علي أصوله الخطية: إسماعيل الأنصاري، محمد عيد، عبد العزيز بن إبراهيم الفريح. وحققه: إسماعيل الأنصاري. ورقم الآيات: صالح بن محمد الحسن، دار النشر: مطابع الرياض - الرياض، الطبعة: الأولي

۱۳. ابن عثيمين: اگر خروج بر حاكم كافر موجب فساد اكبر شود جايز نيست

ابن عثمين در كتاب «لقاء الباب المفتوح» خروج بر عليه حاكم جائر را در صورت قدرت بركناري و عدم ترتب مفسده، جايز مي داند؛ اما مفسده بزرگتري در قيام حاصل شود، خروج جايز نيست:

هل يجب علينا إذا جاز لنا أن نخرج علي الحاكم؟ هل يجب علينا أن نخرج؟ ينظر للمصلحة، إن كنا قادرين علي إزالته فحينئذ نخرج , وإذا كنا غير قادرين فلا نخرج؛ لأن جميع الواجبات الشرعية مشروطة بالقدرة والاستطاعة. ثم إذا خرجنا فقد يترتب علي خروجنا مفسدة أكبر وأعظم مما لو بقي هذا الرجل علي ما هو عليه. لأننا [ لو ] خرجنا ثم ظهرت العزة له؛ صرنا أذلة أكثر وتمادي في طغيانه وكفره أكثر

آيا بر ما واجب است كه بر عليه حاكم خروج كنيم يانه؟

مصلحت انديشي مي كنيم: اگر قدرت بر پايين كشيدن از قدرت حاكم را داشته باشيم خروج مي كنيم، و اگر قدرت نداشته باشيم خروج نمي كنيم؛ زيرا همه واجبات شرعيه مشروط به قدرت و استطاعت هستند. پس هرگاه خروج كرديم، بر خروجمان مفسده بزرگتر از مفسده بقاء اين حاكم جائر مترتب مي شود؛ زيرا اگر خروج كنيم و سپس بر قدرت و عزت حاكم افزوده شود، ذلت ما بيشتر و بر طغيان و كفر حاكم افزوده مي شود.

محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفي: ۱۴۲۱هـ)، لقاء الباب المفتوح، (ج ۵۱ / ص ۱۹)، سؤال ۱۲۲۲، طبق برنامه مكتبة الشاملة.

۱۴. صالح فوزان: اگر قدرت نباشد، نبايد با حاكم كافر جنگيد !

فوزان يكي از اعضاي هيئت كبار علماء عربستان، مخالفت و شورش بر عليه حاكم كافر را در صورتي جائز مي داند كه قدرت بر كناري او موجود باشد.

متن سؤال وجواب وي اين است:

نص السؤال

هناك من يسوّغُ للشّباب الخروج علي الحكومات دون الضّوابط الشّرعيّة؛ ما هو منهجنا في التّعامل مع الحاكم المسلم وغير المسلم؟

نص الفتوي:

..... وأمّا التعامل مع الحاكم الكافر؛ فهذا يختلف باختلاف الأحوال: فإن كان في المسلمين قوَّةٌ، وفيهم استطاعة لمقاتلته وتنحيته عن الحكم وإيجاد حاكم مسلم؛ فإنه يجب عليهم ذلك، وهذا من الجهاد في سبيل الله.

أمّا إذا كانوا لا يستطيعون إزالته؛ فلا يجوز لهم أن يَتَحَرَّشوا بالظَّلمة الكفرة؛ لأنَّ هذا يعود علي المسلمين بالضَّرر والإبادة، والنبي صلي الله عليه وسلم عاش في مكة ثلاثة عشرة سنة بعد البعثة، والولاية للكفَّار، ومع من أسلم من أصحابه، ولم يُنازلوا الكفَّار، بل كانوا منهيِّين عن قتال الكفَّار في هذه الحقبة، ولم يُؤمَر بالقتال إلا بعدما هاجر صلي الله عليه وسلم وصار له دولةٌ وجماعةٌ يستطيع بهم أن يُقاتل الكفَّار.

هذا هو منهج الإسلام: إذا كان المسلمون تحت ولايةٍ كافرةٍ ولا يستطيعون إزالتها؛ فإنّهم يتمسَّكون بإسلامهم وبعقيدتهم، ويدعون إلي الله، ولكن لا يخاطرون بأنفسهم ويغامرون في مجابهة الكفّار؛ لأنّ ذلك يعود عليهم بالإبادة والقضاء علي الدّعوة، أمّا إذا كان لهم قوّةٌ يستطيعون بها الجهاد؛ فإنّهم يجاهدون في سبيل الله علي الضّوابط المعروفة.

اما نحوه تعامل با حاكم كافر به اختلاف احوال و موقعيت ها فرق مي كند. پس اگر در مسلمين قوت لازم باشد؛ يعني قدرت مقابله با آنها و ايجاد حكومت اسلامي را دارا باشند، واجب است كه خروج كنند و اين عمل از جهاد في سبيل الله شمرده مي شود.

اما اگر قدرت براندازي نداشته باشند، جايز نيست مخالفت با ظلمه كفره؛ زيرا ضررش متوجه مسلمانان مي شود و پيامبر صلي الله عليه و آله ده سال پس از بعثتش در مكه زندگي كردند و ولايت در دست كفار بود در حاليكه اصحابي داشت كه مسلمان شده بودند و كفار مكه را از ولايت خلع نكرده بودند، بلكه نهي فرموده بودند از قتال با كفار در اين سالها، و امر به قتال ننمودند مگر بعد از اينكه هجرت فرمودند و دولت و جماعتي براي مسلمين تشكيل داده بودند كه قدرت مقاتله با كفار را داشته باشند.

اين روش اسلام است: هنگاميكه مسلمانان تحت ولايت كافر قرار گيرند و قدرت براندازي كافر را نداشته باشند، بايد به اسلام و عقيده شان تمسك كنند و دعوت به سوي خدا نمايند ولي نبايد جانهايشان را به مخاطره بياندازند و ايجاد خصومت و درگيري با كفار نمايند براي اينكه نتيجه اين كار نابود شدن و محكوم شدن است، اما هنگاميكه قدرت لازم را براي جهاد دارا باشند در راه خدا به جهاد برخيزند با ضوابط شناخته شده.

فتاوي صالح فوزان،رقم الفتوي: ۱۵۸۷۲

براي اطلاع بيشتر از اين فتوا و فتواي بقيه علماي سلفي به اين آدرس مراجعه فرماييد:

http://alsalafy.com/vb/showthread.php?t=۲۲۱

۱۵. بن باز: اگر خروج بر حاكم كافر موجب فساد اكبر شود جايز نيست

بن باز مفتي اعظم معاصر وهابيت شورش بر عليه حاكم كافر را در صورتي جايز مي داند كه موجب بر انگيخته شدن شري نشود.

إلا إذا رأي المسلمون كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان فلا بأس أن يخرجوا علي هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة , أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجوا. أو كان الخروج يسبب شراً أكثر: فليس لهم الخروج؛ رعاية للمصالح العامة. والقاعدة الشرعية المجْمَع عليها أنه ( لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه )؛ بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه.

أما درء الشر بشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين. فإذا كانت هذه الطائفة - التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفراً بواحاً - عندها قدرة تزيله بها وتضع إماماً صالحاً طيباً من دون أن يترتب علي هذا فساد كبير علي المسلمين وشر أعظم من شر هذا السلطان: فلا بأس , أما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبير واختلال الأمن وظلم الناس واغتيال من لا يستحقّ الاغتيال إلي غير هذا من الفساد العظيم فهذا لا يجوز

اگر در جايي كه مسلمانان كفر آشكاري ببينند و در نزد خدا حجت و برهان داشته باشند، خروج بر اين سلطان براي براندازي اش در صورتي كه قدرت بر اين كار را داشته باشند اشكالي ندارد، اما هنگاميكه قدرت بر اندازي حاكم را نداشته باشند جايز نيست خروج كنند.

اما دفع شر اصغر به شر اكبر [دفع فاسد به افسد ] به اجماع مسلمانان جايز نيست. پس زماني كه اين طايفه كه مي خواهد سلطاني را كه كفرش را آشكار كرده، عزل كند بايد قدرت بر عزل و جايگزين كردن امام صالحي را نيز داشته باشد بدون اينكه بر اين عزل و نصب فساد بزرگي براي مسلمانان مترتب شود و شري بدتر از شر اين سلطان گردنگير مسلمانان شود اشكالي ندارد، اما هنگاميكه برخروج بر حاكم كافر فساد بزرگي مترتب شود و امنيت مختل شود و ظلمي بر مردم روا گردد و ترور و كشتار كسي كه مستحق كشتار نيست و از اين قسم امور فساد هاي بزرگ گريبان مردم را بگيرد جايز نيست.

عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفي: ۱۴۲۰هـ)، مجموع فتاوي العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، أشرف علي جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعر،عدد الأجزاء: ۳۰ جزءا، ج ۸ ص ۲۰۳.

۱۶. الباني: خروج بر حاكم كافر جايز نيست

ناصر الدين الباني، بخاري دوران معاصر قائل است كه اصلا خروج بر عليه حاكم كافر مشروع نيست.

«فنحن نذكر دائما وابدا بان الخروج علي الحكام لو كانوا من المقطوع بكفرهم، لو كانوا من المقطوع بكفرهم، أن الخروج عليهم ليس مشروعا اطلاقا، ذلك لأن هذا الخروج -إن كان ولا بد- ينبغي أن يكون خروجاً قائماً علي الشرع،

ما هميشه متذكر مي شويم كه خروج [ ضديت و براندازي] بر عليه حاكم اگر چه قطع به كفرش هم داشته باشيم، [تاكيدا ] اگر چه يقين به كفرش داشته باشيم، خروج بر آنها مطلقا مشروع نيست. دليلش اين است كه اگرچه خروج عليه آنها يك امر حتمي است، اما بايد مستند به شرع باشد.

بعد ايشان شرايط عصر نبوي را در مكه ياد آور مي شود كه در آنجا زمينه قيام فراهم نبود؛ اما بعد از اين كه در مدينه آمدند، دست به قيام زدند.

تفصيل اين متن را مي توانيد در آدرس ذيل مطالعه فرماييد:

http://audio.islamweb.net/audio/Fulltxt.php?audioid=۱۶۸۳

۱۷. مقبل بن هادي: خروج بر حاكم جايز نيست؛ حتي اگر كافر باشد

مقبل بن هادي الوادعي در كتاب خود تحفه المجيب در پاسخ به اينكه آيا خروج بر حاكم جايز است، چنين بيان كرده است:

هل الخروج ضد الحاكم مسموح؟

الخروج ضد الحكام بلية من البلايا التي ابتلي بها المسلمون من زمن قديم، وأهل السنة - بحمد الله - لا يرون الخروج علي الحاكم المسلم؛ لأن النبي - صلي الله عليه وعلي آله وسلم - يقول: «من أتاكم وأمركم جميع علي رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه».

ويقول النبي - صلي الله عليه وعلي آله وسلم -: (إذا بويع لخليفتين؛ فاضربوا عنق الآخر منهما) وعبادة بن الصامت - رضي الله عنه - يقول: (دعانا النبي - صلي الله عليه وعلي آله وسلم - فبايعناه، فقال: فيما أخذ علينا: أن بايعنا علي السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرةً علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان »

فالخروج علي الحاكم يعتبر فتنة؛ فبسببه تسفك الدماء، ويضعف المسلمون، حتي لو كان الحاكم كافرًا؛ فلابد أن يكون لدي المسلمين القدرة علي مواجهته، حتي لا تسفك دماء المسلمين، فإن الله - عز وجل - يقول:

«وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا»[ النساء: ۹۳ ]

فتاريخ أهل السنة - من زمن قديم - لا يجيزون الخروج علي الحاكم المسلم، وفي هذا الزمن الخروج علي الحاكم الكافر لابد أن يكون بشروط، فإذا كان جاهلاً لابد أن يعلم، وألا يؤدي المنكر إلي ما هو أنكر منه، ولا تسفك دماء المسلمين.

آيا خروج بر حاكم جايز است؟

خروج بر ضد پادشاهان بلايي از بلايايي است كه مسلمانان به آن مبتلاء مي شوند از زمان قديم، و اهل سنت بحمد الله اجازه خروج بر حاكم مسلمان نمي دهند؛ زيرا پيامبر صلي الله عليه و آله فرمودند: هر كسي خواست شما را دور مردي گرد آورد كه مي خواهد جدايي بياندازد يا جماعت شما را متفرق سازد او را به قتل برسانيد.

و رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمودند هرگاه براي دو خليفه بيعت گرفته شود، گردن خليفه ديگر را بزنيد.

و عباده بن صامت مي گويد: رسول خدا صلي الله عليه و آله ما را خواند سپس ما با او بيعت كرديم، سپس فرمود: بيعت كنيم بر فرمانبرداري و اطاعت و در اموري كه بر آن نشاط داريم و اموري كه به ميل ما نيست و بر ما سخت است، و در سختي و آساني، و اينكه بر خودمان دستوراتش را بپذيريم، و منازعه نكنيم در حاكميت با اهلش، الا اينكه ببينم كفر آشكار را مشاهده كنيم كه در نزد خداوند بر آن برهان حجتي داشته باشيم.

پس خروج بر حاكم فتنه قلمداد مي شود؛ پس به سبب آن خونها ريخته مي شود، و مسلمانان ضعيف مي شوند، حتي اگر حاكم كافر باشد؛ پس مسلمانان بايد قدرتي داشته باشند براي مواجهه با حاكم كافر تا اينكه خون مسلمانان ريخته نشود زيرا خداوند متعال مي فرمايند:

هر كس مؤمني را عمدا به قتل برساند؛ پس جزايش جهنم است و در آن هميشه خواهد ماند و غضب و لعنت خداوند بر اوست و براي او عذاب عظيمي آماده كرده است.

پس تاريخ اهل سنت ـ از زمان قديم ـ اجازه نمي دهند خروج بر حاكم مسلمان را و در اين زمان خروج بر حاكم كافر را با شرايط ويژه اي جايز مي دانند، پس اگر جاهل هستند بايد ياد بگيرند و گر نه به منكري مبتلا مي شوند كه از حكومت كافر بر مسلمين بدتر است و نبايد موجب ريختن خون مسلمانان شود.

الوادعي، ابي عبد الرحمن مقبل بن هادي، تحفه المجيب علي اسئله الحاضر و الغريب، درالاثار صنعاء، ص ۲۲۷و ۲۲۸.

۱۸. ابو الوليد الباجي: ظلم و جور سلطان، بهتر از فتنه است

ابوالوليد الباجي در كتاب «النصيحه البلديه» خطاب به فرزندان خود چنين مي گويد:

فالتزاما الطاعة وملازمة الجماعة فإن السلطان الجائر الظالم أرفق بالناس من الفتنة وانطلاق الأيدي والألسنة.

الصبر علي السلطان الجائر

فإن ربكما أمر ممن ولي عليكما أو وصلت منه أذية إليكما فاصبرا وانقبضا وتحيلا لصرف ذلك عنكما بالاستنزال والاحتمال والإجمال وإلا فاخرجا عن بلده إلي أن تصلح لكما جهته وتعود إلي الإحسان إليكما نيته

وإياكما وكثرة التظلم منه والتعرض لذكره بقبيح يؤثر عنه فإن ذلك لا يزيده إلا حنقا وبغضة فيكما ورضا بإضراره بكما

اي فرزندان من! ملتزم به اطاعت كردن و با جماعت باشيد؛ زيرا سلطان ظالم نسبت به مردم مدارا تر از اين است كه فتنه شود و دست و زبان منافقان باز شود.

در باره شكيبايي در برابر حاكم ظالم مي گويد:

همانا پرودگار شما دستور داده است كه از كساني كه بر شما ولايت دارند و يا از او اذيتي به شما برسد، شكيبا باشيد و محكم باشيد و مراقب باشيد و با كوتاه آمدن و بردباري، كناره بگيريد تا شرش از شما دور شود و الا از مملكتش خارج شويد تا موقعيكه برخوردش با شما درست شود و نيتش نسبت به شما نيكو گردد.

برحذر باشيد از اينكه دادخواهي كنيد از او و بيان كارهاي زشت او بدرستيكه ابراز كارهاي زشت او فايده اي جز زياد شدن كينه و خشم و بغض او و رضايتش براي ضرر زدن به شما ندارد.

الباجي، أبي الوليد سليمان بن خلف،(متوفاي۴۷۴هـ)، النصيحة الولدية، ج۱، ص۳۱، دار النشر: دار الوطن - الرياض - ۱۴۱۷هـ، الطبعة: الأولي، تحقيق: إبراهيم باجس عبد المجيد، طبق مكتبة الشاملة

۱۹. رحيباني: اجماع بر حرمت خروج بر حاكم جائر منعقد است

رحيباني از علماء قرن سيزدهم تصريح مي كند كه بعد از انعقاد اجماع بر حرمت خروج بر حاكم، خروج بر او جايز نيست:

أما بعد استقرار الأحكام وانعقاد الاجماع علي تحريم الخروج علي الجائر فلا يجوز الخروج عليه.

بعد از اينكه احكام مستقر شد و اجماع منعقد شد بر تحريم خروج بر حاكم جائر؛ پس خروج بر حاكم جائر جايز نيست.

السيوطي الرحيباني الحنبلي، مصطفي بن سعد بن عبده (متوفاي ۱۲۴۳هـ)، مطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهي، ج ۶، ص۲۶۷، ناشر: المكتب الإسلامي - دمشق - ۱۹۶۱م.

تا اينجا نظر تعدادي از علماي اهل سنت بيان شد و روشن گرديد كه از نظر آنها خروج بر حاكم هرچند اين حاكم ظالم و ستمگار باشد، جايز نيست و گويا عزت مسلمانان را در پيروي از حاكمان ظالم، فاجر مي دانند.

نتيجه

با توجه به مطالب فوق، نتايج ذيل به دست مي آيد:

۱. طبق روايات اهل سنت كه در قسمت نخست بيان شد، نظر مبارك رسول خدا صلي الله عليه وآله بر اين است كه نبايد از جماعت جدا شد و نبايد بيعت حاكمي را شكست و عليه او خروج نمود. زيرا خروج بر حاكم، مساوي است:

با مردن جاهلي؛

با خروج از اسلام؛

شكاف در دين؛

حجت نداشتن انسان در قيامت؛

و خروج كنندگان همراه با شيطان است.

۲. طبق دسته اي از روايات، اطاعت از حاكم به صورت مطلق واجب است هر چند اين حاكم ظالم و ستمگر باشد و يا معصيت الهي را انجام دهد.

بر حسب اين روايات، حتي اطاعت از اميران شيطان صفت نيز واجب است و اطاعت از چنين حاكماني، اطاعت از خداوند محسوب شده است.

۳. طبق دسته از روايات اگر شخصي بر حاكم خروج نمايد و از صف جماعت جدا شود هرچند مطالبات حقي داشته باشد، بايد گردن او را زد و در اجراي اين حكم ملاحظه هيچ گونه مقام و منصب و نسب نخواهد شد و تنها راه برخورد با خروج كنندگان كشتن است و بس.

۴. با توجه به برخي از روايات، نظر بر خي از پيامبران الهي و صحابه رسول خدا صلي الله عليه وآله نيز حرمت خروج بر حاكم و جدا نشدن از جماعت است و اصلا زوال يك حاكم همانند كندن يك كوه استوار، امر غير ممكن است.

۵. نظر علماي اهل سنت نيز براساس روايات، حرمت خروج بر حاكم است كه به تفصيل ديدگاه چند تن از آنان بيان شد.

حال سؤال ما اين است كه چرا وهابيون امروزي به اين روايات و فتاوا عمل نمي كنند؟ چرا در سوريه، مصر، يمن و... بر حاكمان مسلمان خروج مي كنند و خون هزاران نفر را براي هيچ و پوچ مي ريزند؟

موفق باشيد

گروه پاسخ به شبهات

مؤسسه تحقيقاتي حضرت ولي عصر (عج)

* نام:
* پست الکترونیکی:
* متن نظر :
* کد امنیتی:
  

بازگشت