درباره ما

منظور از ظالم اول ، ثانی و ثالث و رابع درفرازهای آخر زیارت عاشورا چیست؟
کد سؤال: ۱۰۳۱۱عقاید شیعه و پاسخ به شبهات آن »ادعیه و زیارتنامه ها
تعداد بازدید: ۱۰۶۷
منظور از ظالم اول ، ثانی و ثالث و رابع درفرازهای آخر زیارت عاشورا چیست؟

منظور اولين و دومين و سومين و چهارمين افرادي هستند كه ظلم را بر محمد و آل او صلوات الله عليهم اجمعين روا داشتند يعني مؤسسان اساس ظلم، همچنان كه در قرآن مجيد سوره احزاب آيه پنجاه و هفت خدا لعن فرموده افرادي كه خدا، حضرت رسول و اهل بيت رسولش را اذيت نمودند.
* نام:
* پست الکترونیکی:
* متن نظر :
* کد امنیتی:
  

بازگشت