درباره ما

هبوط - تعداد سؤالات: 1
بازگشت به فهرست
۱ - چگونه ثابت می شود که ابراهیم علیه السلام هنگام نزول آیه «انی جاعلک للناسِ اماما» رسول بوده و امامت ذکر شده در آیه، منصبی بالاتر و غیر از رسالت است؟