درباره ما

قرآن - تعداد سؤالات: 12
بازگشت به فهرست
۱ - آیا روایت امام رضا (علیه السلام) که در آن قرآن را تنها راه هدایت می داند، با حدیث ثقلین تعارض دارد؟
۲ - آیا حضرت مهدی علیه السلام قرآن جدید ، سنت جدید و دین جدید می‌آورد؟
۳ - آیا در کتب روایی شیعه احادیثی در رابطه با تحریف قرآن وجود دارد؟
۴ - آیا آیه ای در خصوص عصمت امامان علیهم السلام در قرآن آمده است ؟
۵ - چرا نام ائمه علیهم السلام مستقیماً در قرآن نیامده است ؟
۶ - قرآن کریم در چه زمانی و توسط چه کسی جمع آوری شده است ؟
۷ - آیا رسول خدا (ص) آیاتی از قرآن کریم را فراموش می کرد؟
۸ - آیا در قرآن آیه ای در خصوص امامت امامان بعد از حضرت پیامبر آمده است ؟
۹ - آیا آیه ای در قرآن کریم در باره جواز توسل به مردگان وجود دارد؟
۱۰ - آیا قرآن روی سر گرفتن و دعا کردن بدعت است + تصویر کتاب
۱۱ - آیا در باره امام حسین علیه السلام آیاتی از قرآن نازل گردیده است؟
۱۲ - آیا مدارک معتبری دال بر قرآن خواندن سر بریده امام حسین علیه السلام بر سر نیزه وجود دارد؟