درباره ما

برده - تعداد سؤالات: 7
بازگشت به فهرست
۱ - آیا از علمای اهل سنت هم شخصیت عبد الله سبا را موهوم می دانند؟ آیا در رابطه با مهدی موعود(ع) در منابع سنی روایتی هست؟
۲ - آیا اسلام با خرید و فروش انسان ها به صورت کنیز و غلام موافق بوده است ؟
۳ - آیا در قضیه یوم الدار ، فرزندان عبد المطلب از 17 نفر تجاوز می کرد ؟
۴ - شخصیت و عملکرد عبد الله بن زبیر در منابع اهل سنت ، چگونه آمده است؟
۵ - آیا نام پدر حضرت مهدی (عج)، عبد الله بوده است؟
۶ - چرا شیعیان نام فرزندان خود را «عبد العلی، عبد الحسین و...» می گذارند؟
۷ - دوازده سؤال عبد الله حیدری از شیعیان و دوازده سؤال ما از او