درباره ما

قبر - تعداد سؤالات: 9
بازگشت به فهرست
۱ - آیا علمای مذاهب چهارگانه ، درباره تبرّک و یا مس منبر و قبر پیامبر ( ص ) و یا قبور صالحین ، نظر مثبت دارند؟
۲ - اولین بار چه کسی از زیارت قبر پیامبر ( ص ) جلوگیری کرد ؟
۳ - نمونه ای بیاورید که اهل سنت به جنازه یا قبر بزرگانشان تبرک جسته باشند .
۴ - آیا حقیقت دارد که عمر بن خطاب، دختران خود را در جاهلیت زنده به گور کرده است؟
۵ - نبش قبر معاویه و یزید توسط خلفای بنی العباس + تصویر کتاب
۶ - آیا روایت توسل ابو أیوب انصاری به قبر رسول خدا (ص) توسط علمای اهل سنت تصحیح شده؟ (+ تصاویرکتابها)
۷ - آیا روایت توسل بلال بن حارث به قبر پیامبر (ص) با تأیید عمر، معتبر است؟ (+ تصویر)
۸ - آیا در قبر و قیامت از ولایت حضرت علی و ائمه علیهم السلام سؤال می شود؟
۹ - چرا در باب زیارت امام حسین علیه السلام آمده است که به جای قبله رو به قبر نماز بخوان ؟