درباره ما

چرا در باب زیارت امام حسین علیه السلام آمده است که به جای قبله رو به قبر نماز بخوان ؟
کد سؤال: ۱۰۰۳۱امامت و ائمه (علیهم السلام) »امامت خاصه »حسنین علیهما السلام »امام حسین (ع)
تعداد بازدید: ۸۴۵
چرا در باب زیارت امام حسین علیه السلام آمده است که به جای قبله رو به قبر نماز بخوان ؟


سؤال كننده : مشكات

پاسخ:

در ابتدا بايد عرض نمود كه هيچ عالم شيعه اي در طول تاريخ فتوا نداده است كه شخص در زيارت قبر امام حسين عليه السلام يا سائر ائمه در هنگام نماز طوري بايستد كه رو به قبله نباشد ؛ بلكه همگي مي گويند طوري بايست كه قبر امام بين تو و قبله باشد . يعني در سمت پشت سر يا كمر حضرت قرار گرفته رو به قبر نماز بخوان تا امام بين تو و كعبه باشد.

متاسفانه برادران اهل سنت چون نمي توانند با دليل ومدرك معتبر بر شيعه اشكال بگيرند سعي در تحريف روايات واقوال علماي شيعه كرده وآنها را به صورت گزينشي مطرح مي نمايند .

در باب مذكور كه در كتاب شريف وسائل الشيعه آمده است خود معناي رو به قبر نماز خواندن را مطرح نموده است:

كاش مستشكل محترم خود عنوان باب را ملاحظه مي فرمودند :

۶۹ - باب استحباب كثرة الصلاة عند قبر الحسين ( عليه السلام ) فرضا ونفلا عند رأسه وخلفه

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ۱۴ - ص ۵۱۷ - ۵۲۱

باب مستحب بودن زياد نماز خواندن در كنار قبر امام حسين عليه السلام چه نماز واجب وچه نماز مستحبدر كنار سر حضرت ( نه رو به قبر حضرت ) يا در پشت حضرت

خود اين عنوان بيانگر طريقه ايستادن است . زيرا وقتي شما در كنار قبري رفته و در پشت سر وي به سمت قبر نماز بخوانيد خواه ناخواه رو به قبله خواهيد بود .

اما رواياتي كه در اين باب آمده و به بحث ما مربوط مي گردد :

( ۱۹۷۳۰ ) ۵ - وعن أبيه ، وجماعة مشايخه ، عن أحمد بن محمد بن عيسي ، عن محمد بن خالد ، عن جعفر بن ناجية ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صل عند رأس قبر الحسين عليه السلام .

از امام صادق عليه السلام نقل شده است كه فرمودند در كنار قسمت سر از قبر امام حسين عليه السلام نماز بخوان

اين روايت هيچ گونه اشاره اي به آن چه كه ادعا مي كنند ندارد.

( ۱۹۷۳۱ ) ۶ - وعنهم ، عن سعد ، عن موسي بن عمر وأيوب بن نوح ، عن ابن المغيرة عن أبي اليسع قال : سأل رجل أبا عبد الله وأنا أسمع قال : إذا أتيت قبر الحسين عليه السلام أجعله قبلة إذا صليت ؟ قال : تنح هكذا ناحية وعن علي بن الحسين ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن يزيد بن إسحاق ، عن الحسن بن عطية ، وذكر الحديث الأول .

شخصي از امام صادق عليه السلام سوال كرد و من مي شنيدم كه پرسيد هنگامي كه به زيارت قبر امام حسين عليه السلام رفتم آن را قبله خود قرار دهم؟ حضرت فرمودند به فلان قسمت برو ( وبعد به سمت قبر نماز بخوان)

اين روايت هم دلالت بر مدعا نمي كند زيرا شخص سوال مي كند كه فقط رو به قبر بخوانم حضرت مي گويند اگر در فلان جا باشي آري يعني همان مطلبي كه شيعه مي گويند.

( ۱۹۷۳۲ ) ۷ - وعنه ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن فصال ، عن علي بن عقبة ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : إنا نزور قبر الحسين عليه السلام فكيف نصلي عنده ؟ فقال : تقوم خلفه عند كتفيه ، ثم تصلي علي النبي صلي الله عليه وآله وتصلي علي الحسين عليه السلام

به حضرت عرض كردم كه ما قبر امام حسين عليه السلام را زيارت مي كنيم پس چگونه در كنار آن نماز بخوانيم؟ فرمودند پشت سر امام در قسمت كتف ايستاده ( در حقيقت رو به قبله به صورتي كه قبر بين تو وكعبه است) سپس به نيت رسول خدا صلي الله عليه وآله و امام حسين عليه السلام نماز مي خواني

( ۱۹۷۳۳ ) ۸ - وعن محمد بن جعفر ، عن محمد بن الحسين ، عن أيوب بن نوح ، عن ابن المغيرة ، عن أبي اليسع ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن رجلا سأله عن الصلاة إذا أتي قبر الحسين ( عليه السلام ) ؟ قال : اجعله قبلة إذا صليت ، وتنح هكذا ناحية.

شخصي از امام صادق عليه السلام در مورد نماز در كنار قبر امام حسين عليه السلام سوال كرد حضرت فرمودند قبر را به سمت قبله خود قرار ده و در فلان نقطه بايست

همان طور كه ذكر شد در تمامي روايات مربوط به بحث طريقه نماز خواندن در كنار قبر امام حسين عليه السلام در هيچ كدام آنچه كه ايشان ادعا مي كنند نيامده است .

البته ما براي تكميل شدن بحث مطلبي را كه در بحار الانوار آمده و به بحث ما مربوط مي شود ذكر مي نماييم : در كتاب شريف بحار الانوار در اين بحث كه آيا مي توان جلوتر از قبر ( در سمت قبله ) ايستاد و نماز خواند عبارتي از كتاب شريف دروس نقل شده است:

ولو استدبر القبلة وصلي جاز وان كان غير مستحسن إلا مع البعد

بحار الانوار ج۹۷ ص ۱۳۵

اگر پشت به قبله كند و نماز بخواند جايز است اگر چه نيكو نيست مگر اينكه دور باشد .

كه در خود كتاب دروس آمده است كه :

ولو استدبر القبر وصلي جاز

دروس ج۲ ص ۲۳

اگر پشت به قبر كند و نماز بخواند جايز است .

كه اين اشتباه را حتي از خود عبارت بحار مي توان فهميد ؛ زيرا در آن آمده است كه و اين نيكو نيست مگر اينكه دور باشد ؛ كه اين قيد در پشت به قبله بودن معني ندارد .

موفق باشيد

گروه پاسخ به شبهات

مؤسسه تحقيقاتي حضرت ولي عصر (عج)

* نام:
* پست الکترونیکی:
* متن نظر :
* کد امنیتی:
  

بازگشت