درباره ما

همنشین - تعداد سؤالات: 9
بازگشت به فهرست
۱ - آیا آیه 100 سوره توبه " والسابِقون الاولون..." شامل همه صحابه می شود ؟
۲ - آیا صحابه به عائشه ناسزا گفته اند؟
۳ - آیا عائشه، صحابه را لعن و سبّ کرده است؟
۴ - چرا صحابه با خلفای سه گانه مخالفت نکردند + تصویر کتاب
۵ - نبش قبور شهدا و صحابه از سنت های معاویه + تصویر کتاب
۶ - اعتراف علمای اهل سنت به طهارت بول و غائط رسول خدا (ص) و استشفاء صحابه به آن + تصاویر کتب
۷ - اگر منظور رسول خدا (ص) از حدیث غدیر، امامت امیر مؤمنان (ع) بود، چرا صحابه دچار اختلاف شدند؟
۸ - آیا آیه « إِذ یبایِعونک تحت الشجرةِ » عدالت تمامی صحابه را ثابت می کند ؟
۹ - آیا آیه 29 سوره فتح "محمد رسول اللّهِ..." شامل همه صحابه می شود ؟