درباره ما

وقعت - تعداد سؤالات: 5
بازگشت به فهرست
۱ - آیا اویس قرنی در جنگ صفین امیر المومنین علیه السلام را یاری کرد ؟
۲ - آیا در جنگ بنی قریظه دستور به کشتن یهودی ها صادر شد؟
۳ - چه کسانی از اصحاب در جنگ صفین به شهادت رسیده اند؟
۴ - آیا عائشه برای اصلاح امت، جنگ جمل را به راه انداخت ؟ چرا بعد از جنگ جمل مجازات نشد؟
۵ - چرا اهل تسنن خمس را فقط موکول به زمان جنگ و غنائم آن میدانند ؟