درباره ما

اسلام - تعداد سؤالات: 11
بازگشت به فهرست
۱ - آیا پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بر خلافت ابوبکر و عمر بشارت داده است ؟
۲ - آیا شیعیان کوفه امام حسین علیه اسلام را شهید کردند؟
۳ - آیا پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم بی سواد بودند ؟
۴ - آیا اسلام با خرید و فروش انسان ها به صورت کنیز و غلام موافق بوده است ؟
۵ - با توجه به پیشرفت سریع علم بشر آیا احکام 1400 سال پیش اسلام نیاز به بازنگری ندارد؟
۶ - نحوه اسلام آوردن عمر بن خطاب در منابع اهل تسنن چگونه آمده است ؟
۷ - چرا پیامبر اسلام (ص) با عایشه و حفصه ازدواج کردند ؟
۸ - آیا پیامبر اسلام (ص) مسموم از دنیا رفت ؟
۹ - آیا تهمت یکی از سایت های اهل سنت در بت پرستیدن امام علی (ع) قبل از اسلام ، صحت دارد؟
۱۰ - آیا اسلام ابوبکر ابتدای بعثت بوده یا بعد از دعوت علنی؟
۱۱ - آیا علمای اهل سنت بر جواز جشن ولادت پیامبر اسلام (صلی الله علیه وآله) فتوا داده اند؟