درباره ما

پابوسی - تعداد سؤالات: 5
بازگشت به فهرست
۱ - آیا پیاده روی برای زیارت امام حسین علیه السلام مستند دینی دارد؟
۲ - آیا زیارت جامعه کبیره به لحاظ سندی مورد پذیرش است ؟
۳ - اولین بار چه کسی از زیارت قبر پیامبر ( ص ) جلوگیری کرد ؟
۴ - منظور از ظالم اول ، ثانی و ثالث و رابع درفرازهای آخر زیارت عاشورا چیست؟
۵ - چرا در باب زیارت امام حسین علیه السلام آمده است که به جای قبله رو به قبر نماز بخوان ؟