درباره ما

فهرست سؤالات نبوت
نبوت » - تعداد سؤالات: 39
۱ - آیا حدیث «اصحابی کالنجوم بایهم اقتدیتم اهتدیتم» صحّت دارد ؟
۲ - مراد از «ام المؤمنین» در آیه: « وازواجه أمهاتهم» چیست ؟ ( ویرایش جدید)
۳ - آیا درخواست حضرت یوسف (علیه السلام) از هم زندانی خود توسل محسوب می‌شود؟
۴ - آیا زنان برخی از انبیاء مرتکب عمل شنیع فحشا شدند؟
۵ - آیا اتهام مستشرقان به تأثیر پذیری پیامبر صلی الله علیه وآله از یهودیان و مسیحیان ریشه در کتاب های اهل سنت دارد؟
۶ - آیا کرامات و معجزات ائمه علیهم السلام در کتب اهل سنت نقل شده است؟
۷ - آیا در منابع شیعه روایت معتبری درباره معجزات پیامبر (ص) نقل شده است؟
۸ - آیا آیه تطهیر شامل زنان پیامبر هم می شود؟
۹ - آیا عصمت پیامبر و اهل بیت علیهم السلام خدادادی محض است یا این که اکتسابی و بر اساس لیاقت و امتحان می باشد ؟
۱۰ - آیا پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم بی سواد بودند ؟
۱۱ - آیا آیه 100 سوره توبه " والسابِقون الاولون..." شامل همه صحابه می شود ؟
۱۲ - با این که تنها خداوند است که هیچ خطا واشتباهی ندارد ، چه دلیلی برای عصمت پیامبران وجود دارد ؟
۱۳ - آیه افک در باره کدامیک از زنان رسول خدا (ص) نازل شده است ؟
۱۴ - آیا صحیح است که عزرائیل برای قبض روح رسول خدا (ص) اجازه گرفتند؟
۱۵ - آیا رسول خدا (ص) در اتاق عائشه دفن شده است ؟
۱۶ - آیا حدیث قرطاس در منابع شیعه نیز آمده است ؟
۱۷ - آیا نسبت خوف به پیامبر، اهانت به آن حضرت است؟
۱۸ - عائشه، در چند سالگی با رسول خدا (ص) ازدواج کرده است؟
۱۹ - آیا آیه ای در شأن عائشه و حفصه نازل شده است؟
۲۰ - آیا عائشه، با رسول خدا (ص) برخورد تندی داشته است؟
۲۱ - چرا پیامبر اسلام (ص) با عایشه و حفصه ازدواج کردند ؟
۲۲ - آیا عائشه، نسبت به همسران دیگر رسول خدا (ص) حسادت داشته است؟
۲۳ - آیا صحابه به عائشه ناسزا گفته اند؟
۲۴ - آیا عائشه، صحابه را لعن و سبّ کرده است؟
۲۵ - آیا عمر ، ابوبکر و عثمان و ... در ترور نافرجام رسول خدا (ص) دست داشته اند ؟
۲۶ - آیا امیرمؤمنان علیه السلام در قضیه قرطاس حضور داشت؟ اگر حضور داشت، چرا جواب اهانت کنندگان را نداد؟
۲۷ - آیا روایت: «رسول الله (ص) ینام بین علی وعائشة» صحت دارد؟
۲۸ - چرا رسول خدا (ص) پس از «رزیة الخمیس» وصیت نامه اش را ننوشت؟
۲۹ - چرا حضرت خضر (علیه السلام) جوانی را قبل از ارتکاب جرم کشت؟
۳۰ - آیا حضرت خدیجه (س) قبل از پیامبر(ص) با فرد دیگری ازدواج کرده بود؟
۳۱ - آیا تهمت فحشاء به عائشه، صحت دارد؟
۳۲ - آیا رسول خدا (ص) آیاتی از قرآن کریم را فراموش می کرد؟
۳۳ - چه کسی خطبه عقد حضرت خدیجه و رسول خدا (علیهما السلام) را خواند؟
۳۴ - آیا نخستین پیروان هر دینی، بهترین افراد آن امت هستند؟
۳۵ - آیا حدیث قرطاس، تنها از طریق ابن عباس نقل شده است؟
۳۶ - آیا پیامبر اسلام (ص) مسموم از دنیا رفت ؟
۳۷ - آیا عائشه بعد از شنیدن خبر شهادت امیرمؤمنان (ع) سجده کرده است؟
۳۸ - آیا صحت دارد که با میلاد پیامبر اکرم صل الله علیه و آله، طاق کسری ریخت، آتشکده زرتشت خاموش شد و ... ؟
۳۹ - رسول خدا صل الله علیه و آله قبل از رسیدن به مقام نبوت ، از چه دینی پیروی می کردند ؟